Komparativní analýza daně z příjmů právnických osob ve společnosti XY v České republice a na Slovensku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komparativní analýza daně z příjmů právnických osob ve společnosti XY v České republice a na Slovensku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janoušek, Roman
dc.contributor.author Rojko, Jakub
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:55Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:55Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29321
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je srovnání daně z příjmů právnických osob v České republice a na Slovensku, postup při konstrukci daně a analýza jednotlivých položek ovlivňujících základ daně a výslednou daň. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje obecné informace o dani, její konstrukci a daňové soustavy obou zemí. Konec teoretické části je věnován problematice právní úpravy daně z příjmů právnických osob. V praktické části je zanalyzované daňové přiznání společnosti s vysvětlením jednotlivých položek pomocí aplikace teoretických poznatků z první části práce. Dále jsou zanalyzované významné rozdílové položky mezi oběma zeměmi zachycené na konkrétním příkladu. V závěru práce je zhodnocení komparace mezi oběma zeměmi na základě zjištěných poznatků.
dc.format 76 s. (84 823 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daň cs
dc.subject daň z příjmů právnických osob cs
dc.subject daňově neuznatelné náklady cs
dc.subject daňově uznatelné náklady cs
dc.subject sazba daně cs
dc.subject tax en
dc.subject corporate income tax en
dc.subject non-taxable costs en
dc.subject tax costs en
dc.subject income tax rate en
dc.title Komparativní analýza daně z příjmů právnických osob ve společnosti XY v České republice a na Slovensku
dc.title.alternative A Comparative Analysis of Corporate Tax in the XY Company in the Czech Republic and Slovakia
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kuderová, Eva
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis compares corporate income tax in the Czech Republic and Slovakia, the process in construction of tax and analysis of individual items affecting tax base and resulting tax. The work is divided into two parts. The theoretical part describes general information about the tax, its structure and the tax system of both countries. The end of the theoretical part is devoted to issues of the legislation of corporate income tax. The practical part is analyzing a company's tax return with the explanation of the individual items with the aid of knowledge from the theoretical part. Further there are analyzed significant items between both countries which are captured on the specific example. At the end of the thesis is described in the appraisal of the comparison between both countries based on basis of identified knowledge.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35319
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
rojko_2014_dp.pdf 1.661Mb PDF View/Open
rojko_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
rojko_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account