Komparativní analýza systému ekologických daní v České republice a Itálii

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komparativní analýza systému ekologických daní v České republice a Itálii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Smržová, Adriana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:56Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29323
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analyzovat systém ekologických daní v České republice a Itálii a zhodnotit dopad ekologických daní na daňové poplatníky. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá základními pojmy daňové problematiky, politikou ochrany životního prostředí a systémem ekologických daní. Praktická část obsahuje analýzu ekologických daní České republiky, Itálie a srovnání s minimálními sazbami směrnice Rady EU 2003/96/ES. Dotazníkové šetření v praktické části je zaměřeno na vnímání ekologických daní a jejich vliv na daňové poplatníky. V závěru jsou shrnuty zjištěné poznatky analýzy systému ekologických daní a dotazníkového šetření.
dc.format 101 s. (143 971 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject ekologická daňová reforma cs
dc.subject ekologické daně cs
dc.subject minimální zdanění cs
dc.subject daňoví poplatníci cs
dc.subject environment en
dc.subject ecological tax reform en
dc.subject environmental taxes en
dc.subject minimum taxation en
dc.subject taxpayers en
dc.title Komparativní analýza systému ekologických daní v České republice a Itálii
dc.title.alternative Comparative Analysis of Environmental Tax System in the Czech Republic and Italy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to analyze the system of environmental taxes in the Czech Republic and Italy and to evaluate the impact of environmental taxes on taxpayers. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the basic concepts of tax issues, environmental policy and the system of environmental taxes. The practical part contains an analysis of environmental taxes in the Czech Republic, Italy and comparison with the minimum rates of EU Council Directive 2003/96/EC. The questionnaire survey in the practical part is focused on the perception of environmental taxes and their influence on taxpayers. In conclusion, the findings in the analysis of environmental taxes and in the questionnaire are summarized.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35322
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
smržová_2014_dp.pdf 6.362Mb PDF View/Open
smržová_2014_vp.doc 125.5Kb Microsoft Word View/Open
smržová_2014_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account