Návrh vhodného softwaru pro vedení účetnictví v dané firmě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh vhodného softwaru pro vedení účetnictví v dané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Soroková, Lucia
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:56Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29324
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce Návrh vhodného softwaru pro vedení účetnictví v dané firmě je analýza současné nabídky účetních softwarů na českém trhu a výběr nejvhodnějšího programu pro konkrétní podnik. Práce je členěna do dvou částí - teoretické a praktické. První tři kapitoly, věnované teoretickým východiskům, popisují účetnictví a jeho vývoj v čase, obecnou charakteristiku ERP systémů, jejich funkcionalitu a implementaci a také uvádí možný postup při výběru účetního softwaru. V praktické části práce je nejprve představen podnik, pro který je analýza prováděna, důvody pro hledání nového účetního softwaru a požadavky na tento software. Následující kapitola se věnuje analýze jednotlivých softwarů na základě získaných informací. Na závěr jsou jednotlivé softwary vyhodnoceny a je navrženo nejvhodnější řešení.
dc.format 75 s. (104 299 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ERP systémy cs
dc.subject software cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject moduly cs
dc.subject analýza cs
dc.subject ERP Systems en
dc.subject Software en
dc.subject Accounting en
dc.subject Modules en
dc.subject Analysis en
dc.title Návrh vhodného softwaru pro vedení účetnictví v dané firmě
dc.title.alternative Design of Appropriate Accounting Software in the Specific Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šteker, Karel
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The goal of bachelor thesis Design of Appropriate Accounting Software in the Specific Company is an analysis of the current supply of accounting software on the Czech market and selecting the most appropriate program for a specific corporation. Thesis is divided into two parts theoretical and practical. The first three chapters deal with theoretical issues, describe accounting and its evolution over time, the general characteristics of ERP systems, their functionality and implementation and also provide a possible procedure for selecting accounting software. In the practical part is at first introduced the corporation for which the analysis is performed, the reason for seeking new accounting software and requirements for this software. The next chapter is devoted to the analysis of software on the basis of the information obtained. Finally, the particular software are evaluated and outlined the most appropriate solution.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35323
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
soroková_2014_dp.pdf 1.844Mb PDF View/Open
soroková_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
soroková_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account