Problematika dlouhodobého majetku ve firmě XY a.s. z hlediska účetního a daňového

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika dlouhodobého majetku ve firmě XY a.s. z hlediska účetního a daňového

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Vallová, Radka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:56Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29325
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice dlouhodobého majetku z hlediska účetního a daňového. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku dlouhodobého majetku a operace s dlouhodobým majetkem. Významná část práce je orientována na odpisy a formy financování dlouhodobého majetku. V praktické části jsou rozebrány specifické příklady tykající se především odpisů a výběru vhodné formy financování majetku. Závěr práce je věnován zhodnocení analýzy, návrhům a doporučením.
dc.format 70 s. (89 161 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dlouhodobý majetek cs
dc.subject účetní odpis cs
dc.subject daňový odpis cs
dc.subject technické zhodnocení cs
dc.subject leasing cs
dc.subject financování cs
dc.subject Long Term Assets en
dc.subject Book Depreciation en
dc.subject Tax Depreciation en
dc.subject Technical Evaluation en
dc.subject Leasing en
dc.subject Financing en
dc.title Problematika dlouhodobého majetku ve firmě XY a.s. z hlediska účetního a daňového
dc.title.alternative Issue of Long-Term Assets in The Company XY, a.s. in Terms of Accounting and Taxation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ševčíková, Radomila
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with the issue of fixed assets in terms of accounting and taxa-tion. The theoretical part is focused on the characteristics of the fixed assets and operations with fixed assets. A significant part of the work is focused on depreciation and forms of financing fixed assets. The practical part deals with specific examples especially deprecia-tion and the selection of appropriate forms of financing of assets. The conclusion of the work is devoted to the evaluation of the analysis, proposals and recommendations.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35327
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
vallová_2014_dp.pdf 3.560Mb PDF View/Open
vallová_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
vallová_2014_op.pdf 65.73Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account