Dopady změny sazby DPH na spotřebitele

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dopady změny sazby DPH na spotřebitele

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuderová, Eva
dc.contributor.author Vašková, Andrea
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:57Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:57Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29327
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou daňových změn sazeb daně z přidané hodnoty. Teoretická část popisuje daňovou soustavu České republiky, funkce daní v ekonomice a základní pojmy daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je jednou z nejstabilnějších složek příjmové stránky státního rozpočtu. Praktická část je zaměřena na zhodnocení dopadu změny sazeb daně z přidané hodnoty na spotřebitele. Zejména na to, jak se tyto změny projevily ve spotřebitelských cenách. Bakalářská práce popisuje názory spotřebitelů, které byly zkoumány prostřednictvím dotazníkové ankety. Závěrečná doporučení pro zmírnění negativních dopadů při změně sazby daní jsou uvedena v závěru práce.
dc.format 65 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daň z přidané hodnoty cs
dc.subject daňové sazby cs
dc.subject dopady změn DPH cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject value added tax en
dc.subject tax rate en
dc.subject impact of VAT changes en
dc.subject legislation en
dc.subject consumer en
dc.title Dopady změny sazby DPH na spotřebitele
dc.title.alternative The Impact of VAT Rate Changes on Consumers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolářová, Eva
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the tax rates changes of value added tax. The theoretical part describes the Czech tax system, function of taxes in the economy and basic terms of the value added tax. Value added tax is one of the most stable components of the revenue side of state budget. The practical part is focused on the evaluation of the impact of value added tax rate changes on consumers. Especially, how the changes reflected in consumer prices. Bachelor thesis describes opinions of consumers which have been examined through a questionnaire survey. Final recommendations to mitigate the negative impacts during tax changes are given in the conclusion.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35329
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
vašková_2014_dp.pdf 1.504Mb PDF View/Open
vašková_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
vašková_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account