Přechod z daňové evidence na účetnictví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Přechod z daňové evidence na účetnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuderová, Eva
dc.contributor.author Vašková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:57Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:57Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29328
dc.description.abstract Cílem této práce je navrhnout vhodný postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u podnikatele X. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé evidence a jejich legislativní úprava. Jsou zde vyjmenovány hlavní důvody povinného i dobrovolného přechodu. Dále je zde uveden postup přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví, včetně účetních a daňových předpisů. Během tohoto přechodu musí být dodrženy správné postupy tak, aby nedocházelo k daňovým únikům. Praktická část obsahuje konkrétní návrh přechodu z daňové evidence na účetnictví u podnikatele X. Je zde také vyčíslen daňový dopad vyplývající z přechodu.
dc.format 75 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daňová evidence cs
dc.subject daňový dopad cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject přechod z daňové evidence na vedení účetnictví cs
dc.subject podnikatel cs
dc.subject tax evidence en
dc.subject tax impact en
dc.subject accountancy en
dc.subject the conversion from tax evidence to accountancy en
dc.subject entrepreneur en
dc.title Přechod z daňové evidence na účetnictví
dc.title.alternative The Conversion from Tax Evidence to Accountancy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Huspeninová, Kateřina
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to propose a suitable procedure for the conversion from tax evidence to accountancy of entrepreneur X. In theoretical part is described the individual records and their legislative regulation. There are mentioned main reasons for compulsory and voluntary conversion. There is also describing the procedure of conversion from tax evidence to accountancy, including accounting and tax regulations. During this conversion must be followed correct procedures in order to prevent tax fraud. The practical part contains the specific proposal of the conversion from the tax evidence to accountancy of entrepreneur X. There is also quantified the tax impact resulting from conversion.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35330
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
vašková_2014_dp.pdf 1.242Mb PDF View/Open
vašková_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
vašková_2014_op.pdf 71.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account