Analýza využití účetních informací pro finanční řízení podniku XYZ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza využití účetních informací pro finanční řízení podniku XYZ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel
dc.contributor.author Barabášová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:59Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:59Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29332
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu účetních informací pro finanční řízení společnosti XYZ. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zpracovány základní teoretické poznatky týkající se právní úpravy účetnictví, účetních záznamů a dokladů, finančních výkazů včetně jejich vypovídací schopnosti a provázanosti. Dále se zabývá problematikou finančního řízení a finanční analýzou potřebnou pro zhodnocení finanční situace podniku. V úvodu praktické části je představena společnost XYZ a její organizační struktura. Dále jsou analyzovány účetní informace v podniku a zhodnocení finančního řízení v podniku. Následuje provedená finanční analýza společnosti za období 2010 - 2012 včetně interpretace zjištěných výsledků. Závěr praktické části obsahuje shrnutí a doporučení pro zlepšení finančního řízení.
dc.format 70 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject účetnictví cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject finanční řízení cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject accounting en
dc.subject accounting statements en
dc.subject financial management en
dc.subject financial analysis en
dc.subject profitability en
dc.subject liquidity en
dc.subject insolvency en
dc.subject activity en
dc.title Analýza využití účetních informací pro finanční řízení podniku XYZ
dc.title.alternative The Analysis of Using Accounting Information for Financial Management in the Company XYZ
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kozubíková, Ludmila
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on analysis of accounting information for financial management in XYZ company. It is divided into theoretical and practical part. In theoretical part, the basic knowledge of the legislation of accounting, accounting records and documents, financial statements including their explanatory power and interconnection, are generally described. The financial management and the financial analysis which is needed to evaluation of financial situation of company are also mentioned. In the practical part, XYZ company and its organization structure are introduced. Accounting information are analyzed and assessed financial management in the company. The financial analysis is made for the period 2010 - 2012 including the interpretation of findings. At the end of the practical part there is the summary and recommendation for how the financial management gets better.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35337
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
barabášová_2014_dp.pdf 1.569Mb PDF View/Open
barabášová_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
barabášová_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account