Řízení oběžných aktiv Dopravního podniku města Olomouce a.s., s využitím ukazatelů finanční analýzy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení oběžných aktiv Dopravního podniku města Olomouce a.s., s využitím ukazatelů finanční analýzy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Crhová, Zuzana
dc.contributor.author Dvořáková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:05:59Z
dc.date.available 2015-03-08T21:05:59Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29333
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem Dopravní podnik města Olomouce, a. s. řídí svá oběžná aktiva a jaký dopad má toto řízení na celkovou výkonnost podniku. K vyčíslení efektivnosti řízení oběžných aktiv jsou použity ukazatele finanční analýzy. Teoretická část práce zahrnuje literární průzkum a zpracování teoretických poznatků týka?jící se dané problematiky. Na základě poznatků z teoretické části práce je založena část praktická, která za pomoci ukazatelů finanční analýzy vyhodnocuje současný stav řízení oběžných aktiv a následně uvádí návrhy a doporučení ke zlepšení současné situace v podniku.
dc.format 66 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Oběžná aktiva cs
dc.subject členění oběžného majetku cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject ukazatelé finanční analýzy cs
dc.subject čistý pracovní kapitál cs
dc.subject řízení oběžných aktiv cs
dc.subject Current assets en
dc.subject structure of current assets en
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial analysis indicators en
dc.subject net working capital en
dc.subject current assets management en
dc.title Řízení oběžných aktiv Dopravního podniku města Olomouce a.s., s využitím ukazatelů finanční analýzy
dc.title.alternative Current Assets Management in the Transport Company of the Town Olomouc a.s., Using Financial Analysis Indicators
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šteker, Karel
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to determine how the Transport Company of the town of Olomouc operates with its current assets and how this type of management has affect of total efficiency of company. Financial analysis indicators are used for quantifying of effectiveness of the current assets management. Theoretical part contains of literature research and treatment of theoretical knowledge from given topics. Practical part is based on knowledge gained from the theoretical part. This part uses the financial analysis indicators to evaluate the present state of current assets management and subsequently presents proposed of recommendations for improvement present situation in the company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35338
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
dvořáková_2014_dp.pdf 2.093Mb PDF View/Open
dvořáková_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
dvořáková_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account