Zhodnocení finančního zdraví firmy Z STUDIO, spol. s r.o. prostřednictvím analýzy účetních informací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení finančního zdraví firmy Z STUDIO, spol. s r.o. prostřednictvím analýzy účetních informací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kačaba, Ladislav
dc.contributor.author Hlavoňová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:00Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29336
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví firmy Z Studio, spol. s r.o. prostřednictvím analýzy účetních informací. Práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány účetní výkazy, finanční analýza a finanční zdraví. Praktická část zahrnuje aplikaci teoretických poznatků pro výpočet ukazatelů finanční analýzy firmy Z Studio, spol. s r.o. a následně jsou tyto výsledky porovnány s údaji za odvětví. Na závěr jsou uvedeny návrhy pro zlepšení finanční situace ve firmě.
dc.format 76 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject výkaz cash flow cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční zdraví cs
dc.subject balance sheet en
dc.subject income statement en
dc.subject cash flow statement en
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial health en
dc.title Zhodnocení finančního zdraví firmy Z STUDIO, spol. s r.o. prostřednictvím analýzy účetních informací
dc.title.alternative Evaluation of the Financial Health of the Company Z STUDIO, spol. s r.o. through the Analysis of Accounting Information
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Paseková, Marie
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on evaluation of the financial health of the company Z Studio, spol. s r.o. through the analysis of accounting information. The thesis contains two part, theoretical and practical. In the theoretical part are described the financial statements, financial analysis and financial health. The practical part includes the application of theoretical knowledge for the calculation of the financial analysis indivators of the company Z Studio, spol. s r.o. and then the results are compared with the data of the industry. In the conclusion are present the suggestions for improving the financial situation in the company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35342
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
hlavoňová_2014_dp.pdf 4.063Mb PDF View/Open
hlavoňová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
hlavoňová_2014_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account