Vnitropodnikové účetní směrnice a jejich problematika ve společnosti Czech Sport Aircraft a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vnitropodnikové účetní směrnice a jejich problematika ve společnosti Czech Sport Aircraft a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel
dc.contributor.author Hrabcová, Marie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:00Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29337
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikových účetních směrnic ve společnosti Czech Sport Aircraft a.s. Cílem je provést analýzu vybraných vnitropodnikových účetních směrnic ve vybrané společnosti a na základě této analýzy navrhnout doporučení pro jejich zlepšení. Cílem práce je provést analýzu současného stavu vnitropodnikových účetních směrnic ve vybrané společnosti a na základě této analýzu navrhnout doporučení pro jejich zlepšení." V teoretické části popisuji metodická východiska upravující oblast vytváření vnitropodnikových směrnic, jejich význam, funkce, náležitosti a rozdělení. V praktické části uvádím základní údaje o společnosti a zabývám se analýzou vybraných vnitropodnikových účetních směrnic ve společnosti Czech Sport Aircraft a.s. Na základě této analýzy je návrh doporučení týkající se jejich aktualizace a doplnění.
dc.format 53
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vnitropodniková účetní směrnice cs
dc.subject společnost cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject dlouhodobý majetek cs
dc.subject odpisový plán cs
dc.subject cestovní náhrady cs
dc.subject opravné položky cs
dc.subject internal accounting standard en
dc.subject company en
dc.subject accounting en
dc.subject fixed assets en
dc.subject depreciation schedule en
dc.subject travel expenses en
dc.subject corrective items en
dc.title Vnitropodnikové účetní směrnice a jejich problematika ve společnosti Czech Sport Aircraft a.s.
dc.title.alternative Internal Company Accounting Standards and their Issues in the Czech Sport Aircraft, a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Struhařová, Kateřina
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated This Bachelor Thesis deals with the issue of internal accounting standards in the Czech Sport Aircraft a.s. company. The aim of the Bachelor Thesis is to analyse the current status of internal accounting standards of selected company and on the basis of this analysis, to suggest recommendations for improvement of these standards. The theoretical part describes the methodical bases regulating the area of preparation of internal standards, their significance, function, requirements and distribution. The practical part shows the basic data about the company and the analysis of selected in-ternal accounting standards in the Czech Sport Aircraft a.s. company. Based on this analy-sis, the recommendations regarding upgrades and additions of the internal standards are proposed.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35344
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
hrabcová_2014_dp.pdf 2.476Mb PDF View/Open
hrabcová_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
hrabcová_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account