Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku a jejich vliv na hospodářský výsledek ve společnosti XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku a jejich vliv na hospodářský výsledek ve společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Krchňavá, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:02Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29341
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na účetní a daňové odpisy a jejich vliv na výsledek hospodaření ve společnosti XY. Teoretická část je pojata jako literární rešerše zabývající se problematikou odpisování dlouhodobého majetku. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na odpisy dlouhodobého majetku, vznik odložené daně a vliv odpisování na výsledek hospodaření společnosti XY. Závěrem je provedeno zhodnocení zjištěných poznatků a následné doporučení.
dc.format 68 s. (11 628 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dlouhodobý majetek cs
dc.subject daňové odpisy cs
dc.subject účetní odpisy cs
dc.subject odložená daň cs
dc.subject výsledek hospodaření cs
dc.subject Fixed Assets en
dc.subject Book Depreciations en
dc.subject Tax Depreciations en
dc.subject Deferred Tax en
dc.subject Net Income en
dc.title Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku a jejich vliv na hospodářský výsledek ve společnosti XY
dc.title.alternative The Accounting and Tax Depreciation of Fixed Assets and Their Influence on the Net Income in Company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vitásková, Dagmar
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focus on book and tax depreciations and its influence on tax base in the XY company. The theoretical part of the thesis is a literature review dealing with depreciation of fixed assets. Practical part of the bachelor thesis is focus on fixed assets depreciations, deferred tax creation and depreciation influence on net income of XY company. In conclusion are an assessment of the facts and the subsequent recommendations.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35349
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
krchňavá_2014_dp.pdf 1.618Mb PDF View/Open
krchňavá_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
krchňavá_2014_op.pdf 61.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account