Hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Olomouc

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Olomouc

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Nováková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:03Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29345
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením a účetnictvím příspěvkové organizace poskytující své služby v oblasti školství. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Obsahem teoretické části je charakteristika neziskových organizací, státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací územních samosprávných celků. Následně je rozebrána oblast účetnictví, právní úprava účetnictví a účetní závěrka. Poslední část je zaměřena na finanční analýzu. V praktické části je popsána konkrétní příspěvková organizace, objasněno její hospodaření a na závěr provedena zjednodušená finanční analýza.
dc.format 68 s. (78010 znaků bez mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject non-profit organization en
dc.subject contributory organization en
dc.subject accounting en
dc.subject financial analysis en
dc.title Hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Olomouc
dc.title.alternative Economy and Accounting of Elementary School Olomouc as a Allowance Organization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pastuszková, Eliška
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the economy and accounting of a contributory organization providing its services in the field of education. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part includes the characteristic of non-profit organizations, state contributory organizations and contributory organizations of local government units. Subsequently the accounting area is analyzed, as well as accounting legislation and financial statements. The last part is focused on financial analysis. The practical part describes particular contributory organization, explaines its economy and in the conclusion a simplified financial analysis is made.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35355
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2014_dp.pdf 5.325Mb PDF View/Open
nováková_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account