Analýza přístupu obce k výkonnosti z hlediska využití účetních informací, kontroly a finančního řízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza přístupu obce k výkonnosti z hlediska využití účetních informací, kontroly a finančního řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Pechálová, Slávka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:04Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:04Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29347
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zhodnocením využívání účetních informací, kontroly a finančního řízení municipální účetní jednotky na příkladu obce Valašská Senice. V teoretické části přibližuje základní pojmy týkající se finančního hospodaření obcí v právním prostředí České republiky. Zvláštní pozornost je věnována zejména územním rozpočtům, které představují hlavní nástroj hospodaření obcí. Další kapitoly jsou věnovány teoretickým poznatkům vztahujícím se k hodnocení výkonnosti obce a principu tzv. "3E". Dále jsou zde vysvětleny pojmy týkající se finanční analýzy, která slouží jako nástroj zhodnocení úspěšnosti finančního řízení účetní jednotky. Praktická část vychází z části teoretické, přičemž je zaměřena na konkrétní obec. Samotná finanční analýza je provedena za období let 2010 2013, za která jsou dostupná srovnatelná účetní data. V závěru je zhodnocena stávající situace využívání účetních informací pro kontrolu a řízení obce a navrženy doporučení pro zlepšení stávající situace.
dc.format 79 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obec cs
dc.subject územní rozpočet cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject rozpočtový proces cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject Municipality en
dc.subject Municipality Budget en
dc.subject Control en
dc.subject Budget Proces en
dc.subject Financial Analysis en
dc.title Analýza přístupu obce k výkonnosti z hlediska využití účetních informací, kontroly a finančního řízení
dc.title.alternative Analysis of Approach to the Productivity of the Municipality in Terms of the Use of Accounting Information, Control and Financial Management
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pastuszková, Eliška
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis evaluates the use of accounting information, control and financial management of the municipal accounting unit on example of the municipality Valašská Senice. The theoretical part describes basic concepts relating to financial management of municipalities in the legal environment of the Czech Republic. Particular attention is paid to local budgets that present the main instrument of municipal financial management. Next chapters are devoted to theoretical knowledge relating to the evaluation of the productivity of the municipality and the principle of "3E". There are also explained terms of a financial analysis that serves as the instrument for evaluation of the effectiveness of the financial management of the accounting unit. The practical part is based on the theoretical and focused on the specific municipality. The financial analysis is carried out for the period 2010 - 2013 for which comparable accounting data are available. In conclusion, there is contained the evaluation of the current situation of the use of accounting information for control and management of the municipality. This part also includes recommendations suggested to improve the current situation.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35358
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
pechálová_2014_dp.pdf 2.216Mb PDF View/Open
pechálová_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
pechálová_2014_op.doc 126Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account