Financování a účtování Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Financování a účtování Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Slováčková, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:05Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29349
dc.description.abstract Cílem mé práce je analyzování financování a účtování kulturní akce Mezinárodní folklorní festival Strážnice v souvislosti s financováním a účtováním jejího provozovatele, Národního ústavu lidové kultury Strážnice, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky. V první části práce bude definována podstata a provozování příspěvkové organizace a způsob jejího účtování. Budou představena základní data a struktura hospodaření Národního ústavu lidové kultury se svými specifiky. V další, praktické části, bude pozornost zaměřena na finanční analýzu organizace s důrazem na analýzu nákladů a výnosů pořádání festivalu v souvislosti s celkovými náklady a výnosy. Na základě těchto ukazatelů bude zhodnocen přínos akce jak po stránce kvalitativní, tak i z pohledu finančního přínosu. V souvislosti se zkoumanými ukazateli bude zvážena možnost lepšího využití zdrojů či snížení nákladů.
dc.format 57 s. (68 195)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject transfery cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject náklady cs
dc.subject dotace cs
dc.subject contributory organisation en
dc.subject transfers en
dc.subject revenues en
dc.subject costs en
dc.subject grants en
dc.title Financování a účtování Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice
dc.title.alternative Financing and Accounting of International Folklore Festival in Strážnice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pastuszková, Eliška
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of my work is to analyse the financing and accounting of the Strážnice Internationation folklore festival in connection with financing and accounting of its operator, National institute of folk culture Strážnice, funder of which is the Ministry of Culture of the Czech Republic. The first part will define the nature and running of the contributory organisation and method of its accounting. Basic data and structure of management of the National Institute of folk culture will be introduced with its specifics. In the following, practical part, the attentation will be turned to the financial analysis of the organisation with emphasis on cost revenue analysis of holding the festival in the context of total costs and revenues. Based on these indicators the benefit of the event will be evaluated from the qualitative point of view as well as its financial benefit. In connection with examined indicators the better use of the resources or reduction of costs will be considered.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35361
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
slováčková_2014_dp.pdf 72.99Mb PDF View/Open
slováčková_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
slováčková_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account