[NEOBHÁJENO] Aktivizace seniorů v podmínkách ústavní péče

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Aktivizace seniorů v podmínkách ústavní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Svobodová, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:06Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:06Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29353
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice aktivizace seniorů v podmínkách ústavní péče. Teoretická část práce poskytuje vymezení pojmů stáří, ústavní péče, aktivizace seniorů, aktivizační pracovník. V praktické části je nejprve představen Domov pro seniory Černá Hora, ve kterém byl zpracován kvalitativní výzkum. Cílem tohoto výzkumu prostřednictvím rozhovoru za pomoci návodu je zjistit, zdali je aktivizace seniorů v Domově důchodců Černá Hora dostatečná z pohledu seniorů i pracovníků. Zjištěné poznatky jsou následně vyhodnoceny a získané informace přináší několik podnětů ke zlepšení služeb.
dc.format 53
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject ústavní péče cs
dc.subject aktivizace seniorů cs
dc.subject aktivizační pracovník cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject Advanced age en
dc.subject seniors institutional care en
dc.subject activization of seniors en
dc.subject activization worker en
dc.subject Home for the Elderly en
dc.title [NEOBHÁJENO] Aktivizace seniorů v podmínkách ústavní péče
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Activation of Old People in Conditions of Institutional Care
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is concerned with activization of seniors under the conditions of institutional. The theoretical part of this bachelor's thesis provides delimitation of these terms: advanced age, institutional care, activization of seniors. In the practical part there is firstly introduced Home for the Elderly "Černá Hora", in which qualitative research was executed. The aim of this research is to find out, through interview with the help of a manual, whether the activization of seniors in the Home of Elderly "Černá Hora" is satisfactory from the perspective of the seniors and the staff. The results of the research are then evaluated and the acquired information brings several im-pulses to improve services.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35373
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject homes for the aged en


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2013_dp.pdf 3.956Mb PDF View/Open
svobodová_2013_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
svobodová_2013_op.doc 16.55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account