Vznik ílovitých nanočástic v matrici in situ.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vznik ílovitých nanočástic v matrici in situ.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Měřínská, Dagmar cs
dc.contributor.author Ciferská, Monika cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:04:30Z
dc.date.available 2010-07-14T20:04:30Z
dc.date.issued 2007-05-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2937
dc.description.abstract Cieľom tejto práce je poukázať na možnosť prípravy ílovitých nanočástic v matrici in situ. Teoretická časť je zameraná na vznik nanočástic a ich súvislosť s ílovitými nanokompozitmi. Ďalej popisuje štruktúru fylosilikátov, ich modifikácie a prítomnosť ako plnivo v polymérnej matrici. V praktickej časti sú zhrnuté druhy polymerizácií a konkrétnejšie popísaná polymerizácia nanokompozit/íl s nanoplnivom in situ. cs
dc.format 34 cs
dc.format.extent 3415052 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject nanočástice cs
dc.subject ílovité kompozity cs
dc.subject polymerizácia in situ cs
dc.subject montmorilonit cs
dc.subject nanoparticles en
dc.subject clay composite en
dc.subject polymerization in situ en
dc.subject montmorillonit en
dc.title Vznik ílovitých nanočástic v matrici in situ. cs
dc.title.alternative The preparation of clay nanoparticles in polymer matrice in situ. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalendová, Alena cs
dc.date.accepted 2007-06-19 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this work is refer the possibility of clay nanoparticle preparation in situ. in polymer matrice The theoretic parts is focused on the preparation of clay nanoparticles ani their connection with clay nanocomposite. Structure of phylosilikate, their modification and presence as filler in polymer matrice is discussed in the next part. In practical part a kind of polymerization is described and particulary the polymerace nanocomposit/clay with nanofiller in situ.is disscused. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 5521
dc.date.assigned 2006-11-11 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
ciferská_2007_bp.pdf 3.256Mb PDF View/Open
ciferská_2007_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
ciferská_2007_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account