Stálé operační postupy k nasazení záchranných osádek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stálé operační postupy k nasazení záchranných osádek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Princ, Ivan
dc.contributor.author Kolář, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:14Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:14Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29380
dc.description.abstract Bakalářské práce na téma "Stálé operační postupy k nasazení záchranných osádek" je zaměřena na dílčí činnosti integrovaného záchranného systému, při řešení mimořádné události většího rozsahu, a to z pohledu zdravotnické záchranné služby. V teoretické části práce je rozebrána charakteristika integrovaného záchranného systému a zdravotnická záchranná služba jako taková. V prvním bodě, který se věnuje integrovanému záchrannému systému, se dozvíme základní informace o rozdělení integrovaného záchranného systému, jeho hlavních a ostatních složkách a kooperace jednotlivých složek mezi sebou. V druhém bodě teoretické části, který se týká zdravotnické záchranné služby, považuji za stěžejní informaci krizovou připravenost zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných události, a proto zde tuto problematiku dopodrobna definuji. Cílem mé praktické části práce je zmapovat podvědomí členů zdravotnické záchranné služby v České republice a analyzovat jejich názory na problematiku: Řešení mimořádných událostí, vybavenosti zdravotnické záchranné služby, kompetencích při zásahu, školení zaměstnanců zdravotnické záchranné služby v České republice a také jejich povědomí o oblasti VNN, a také navrhnout možná opatření pro zlepšení jejich činnosti na místě zásahu. V další části práce se zabývám typovými činnostmi, na kterých jsem teoreticky demonstroval práci ZZS, při různých MU v terénu, a uvedl jsem zde také návrh mého vlastního operačního postupu z pohledu zdravotnické záchranné služby, pro řešení dané mimořádné události.
dc.format 130 s. (162 764 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject hromadné poškození zdraví cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject zdravotnické operační středisko cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject Emergency medical service en
dc.subject mass dissaster en
dc.subject emergency event en
dc.subject healt operational center en
dc.subject integrated resuce system en
dc.title Stálé operační postupy k nasazení záchranných osádek
dc.title.alternative Standing Operating Procedures for Deployment of Rescue Crews
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vičar, Dušan
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis on "Continuous procedures of operations for deployment of rescue crew " is focused on the partial activities of the integrated rescue system, when dealing with large-scale emergencies, from the perspective of medical services emergency. Theoretical part of the thesis explores the characteristics of the integrated rescue system and general emergency medical services. The first section isfocused on the integrated rescue system where we can learn basic information about the distribution of the integrated rescue system, its main and other parts and cooperation between the individual components. In the second section of the theoretical part, which covers emergency medical services, I consider as cruitial in-formation of criticalpreparation of emergency medical services for dealing with emergencies, and therefore Idiscuss this issue into a detail. The aim of the practical part of this paper is to explore the consciousness of members of emergency medical services within the Czech Republic and analyze their opinions on related to issues as: Dealing with emergencies, availability of emergency medical services, competences during action, training of emergency medical services in the Czech Republic and their awareness of the issues in the VNN area and suggestions for possible ways oftheir work improvementsat the place of action. The next section deals with activities of different types in which I theoretically demonstrated ZZS work, various MU in the field, and I have prepared a proposal of my own operating procedure from the perspective of the medical emergency services dealing with the emergency.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 35411
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-05


Files in this item

Files Size Format View
kolář_2014_dp.pdf 4.217Mb PDF View/Open
kolář_2014_vp.pdf 166.9Kb PDF View/Open
kolář_2014_op.pdf 163.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account