Chemické havárie a prostředky individuální ochrany

DSpace Repository

Language: English čeština 

Chemické havárie a prostředky individuální ochrany

Show simple item record

dc.contributor.advisor Princ, Ivan
dc.contributor.author Vašková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:15Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:15Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29382
dc.description.abstract Tato práce uvádí základní legislativu chemických havárii, příčiny vzniku těchto havárií a dělení prostředků individuální ochrany obyvatelstva. Cílem je vytvořit Plán krizové připravenosti určitého subjektu a pomůcky individuální ochrany. K řešení jsou využity dedukční, analytické metody a metoda syntézy. Vytvořené řešení poskytuje možnost prohloubit povědomí obyvatelstva o sebeochraně při úniku nebezpečné chemické látky. Na základě vytvořeného Plánu krizové připravenosti je možné vylepšit dílčí opatření k zajištění větší bezpečnosti podniku a osob.
dc.format 78 s. (62 052)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject havárie cs
dc.subject Hasičský záchranný sbor podniku cs
dc.subject chemická havárie cs
dc.subject chemická služba cs
dc.subject chemický zákon cs
dc.subject improvizovaná ochrana cs
dc.subject individuální ochrana cs
dc.subject příčiny vzniku havárií cs
dc.subject Sbor dobrovolných hasičů podniku cs
dc.subject SEVESO cs
dc.subject síly a prostředky cs
dc.subject Spolchemie cs
dc.subject a.s cs
dc.subject accident en
dc.subject private fire brigade en
dc.subject chemical accident en
dc.subject chemical service en
dc.subject chemical law en
dc.subject improvised protection en
dc.subject individual protection en
dc.subject causes of accidents en
dc.subject private volunteer fire brigade en
dc.subject SEVESO en
dc.subject forces and means en
dc.subject OJSC Spolchemie en
dc.title Chemické havárie a prostředky individuální ochrany
dc.title.alternative Chemical Accident and Personal Protection Equipment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mašek, Ivan
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis presents the basic legislation of chemical accidents, the causes of these accidents and division of means of individual protection of the population. The aim is to create a Crisis Preparedness Plan of a certain subject and an individual protection equipment. Deductive, analytical methods and the synthesis method are used to reach the aim. The created solution provides an opportunity to deepen the public awareness of selfprotection in case of release of hazardous chemicals. Based on the developed Crisis Preparedness Plan partial means to ensure greater security of company and people can be improved.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 35413
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
vašková_2014_dp.pdf 3.017Mb PDF View/Open
vašková_2014_vp.pdf 166.8Kb PDF View/Open
vašková_2014_op.pdf 104.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account