Preventivně výchovná činnost v oblasti ochrany obyvatelstva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Preventivně výchovná činnost v oblasti ochrany obyvatelstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Princ, Ivan
dc.contributor.author Trnečková, Nela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:18Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:18Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29390
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku preventivně výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou část a praktickou. Cílem teoretické části je vymezit obsahové zaměření preventivně výchovné činnosti, instituce podílející se na provádění preventivně výchovné činnosti, výuku témat ochrany člověka za mimořádných událostí na školách a využití pomůcek při výuce. V praktické části je cílem provést dotazníkové šetření k dané problematice, vyvodit z něj závěry a navrhnout případné změny.
dc.format 70 s. (73 584 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject preventivně výchovná činnost cs
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject škola cs
dc.subject pomůcky cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject preventive educational activity en
dc.subject population protection en
dc.subject school en
dc.subject aids en
dc.subject questionnaire investigation en
dc.title Preventivně výchovná činnost v oblasti ochrany obyvatelstva
dc.title.alternative Preventive Educational Activity in the Field of Civil Protection
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mašek, Ivan
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor´s thesis is focused on the issue of preventive educational activity in the field of population protection. This thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The aim of the theoretical part is to determine the content focus of preventive educational activity, institutions involved in implementation of preventive educational activity, teaching of topics about human protection at extraordinary events in schools and use of aids in the teaching. The aim of the practical part is to do the questionnaire investigation to the given issue, do the conclusions and suggest the appropriate changes.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 35421
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
trnečková_2014_dp.pdf 3.356Mb PDF View/Open
trnečková_2014_vp.pdf 164.9Kb PDF View/Open
trnečková_2014_op.pdf 102.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account