Ekonomické a další dopady elektronizace veřejné správy na vybrané obce Zlínského kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ekonomické a další dopady elektronizace veřejné správy na vybrané obce Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grebeníček, Pavel
dc.contributor.author Jedličková, Dana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:18Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:18Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29391
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je analyzování historického vývoje i aktuálního stavu elektronizace veřejné správy. V teoretické části je zmapován vývoj a zavádění jednotlivých částí eGovernmentu v České republice a jejich legislativní rámec. V praktické části je popsán současný stav jednotlivých projektů. Zhodnocení přínosů jednotlivých projektů je zpracováno na základě šetření mezi úředníky vybraných obcí ve Zlínském kraji. V závěru jsou shrnuty zjištěné nedostatky spolu návrhem na jejich odstranění.
dc.format 98
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject elektronizace veřejné správy cs
dc.subject eGovernment cs
dc.subject eGON cs
dc.subject Czech POINT cs
dc.subject datové schránky cs
dc.subject základní registry cs
dc.subject elektronický podpis cs
dc.subject autorizovaná konverze cs
dc.subject Computerization of Public Administration en
dc.subject e-Government en
dc.subject e-GON en
dc.subject Czech POINT en
dc.subject Data Boxes en
dc.subject Basic Registers en
dc.subject Electronic Signature en
dc.subject Authorized Conversion en
dc.title Ekonomické a další dopady elektronizace veřejné správy na vybrané obce Zlínského kraje
dc.title.alternative Economic and Other Impacts of Computerization of Public Administration on the Selected Municipalities in Zlin Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rosecký, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The Bachelor Thesis is focused on analysing historical evolution and describing current state of computerization of public administration. The theoretical part describes developing and introducing particular steps of e-Government in the Czech Republic and their legislative framework. The practical part describes current state of individual projects. The evaluation of particular projects´ positives is based on research made among officials working in particular mu-nicipalities of Zlin region. In the conclusion the detected drawbacks are summarized together with some suggestions how to eliminate them.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35422
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
jedličková_2014_dp.pdf 1.971Mb PDF View/Open
jedličková_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
jedličková_2014_op.pdf 177.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account