Analýza zajištění stravování v mateřské škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza zajištění stravování v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukášková, Eva
dc.contributor.author Bilíková, Marcela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:19Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:19Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29392
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Analýza zajištění stravování v mateřské škole se vztahuje k analýze rizik spojených se zajištěním stravování v předškolním zařízení. Práce sestává ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů analýzy rizik vztažených ke stravování dětí předškolního věku. Dále obsahuje popis vybraných metod, sloužících k vlastní analýze a vyhodnocení stávající situace v konkrétní mateřské škole. Praktická část bakalářské práce na základě vyhodnocení provedené PESTLE analýzy, SWOT analýzy a HACCP analýzy předkládá zhodnocení současného stavu zajištění stravování a následně návrh opatření vedoucích k eliminaci nežádoucích rizik.
dc.format 62 s. (9 990 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stravování cs
dc.subject výživa cs
dc.subject organismus cs
dc.subject riziko cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject hygiena cs
dc.subject food en
dc.subject eating en
dc.subject body en
dc.subject risk en
dc.subject safety en
dc.subject hygiene en
dc.title Analýza zajištění stravování v mateřské škole
dc.title.alternative Risk Analysis of Providing Meals in Kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heinzová, Romana
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated This Bachelor work entitled Analysis of Providing Meals in a Kindergarten refers to the analysis of risks associated with the provision of meals in pre-school facilities, The work consists of two parts - a theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to the explanation of basic concepts of risk analysis related to the diet of preschool children. It also contains a description of selected methods used for the own analysis and evaluation of the current situation in the particular kindergarten. The practical part of the thesis assesses the current state of providing meals on the basis of the evaluation by the PESTLE analysis, SWOT analysis and HACCP analysis and then drafts certain measures to eliminate unwanted risks.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 35423
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-06


Files in this item

Files Size Format View
bilíková_2014_dp.pdf 1.902Mb PDF View/Open
bilíková_2014_vp.pdf 70.43Kb PDF View/Open
bilíková_2014_op.pdf 164.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account