Strategie rozvoje města Valašské Klobouky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje města Valašské Klobouky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří
dc.contributor.author Kovaříková, Soňa
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:19Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:19Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29393
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je Strategie rozvoje města Valašské Klobouky. Cílem práce je provedení socioekonomické analýzy města, její vyhodnocení a navržení strategických cílů pro další rozvoj města. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část charakterizuje význam a tvorbu strategických dokumentů, přípravu a provedení SWOT analýzy a definuje základní pojmy týkající se obcí. Praktická část obsahuje socioekonomickou analýzu města a SWOT analýzu, na jejímž základě jsou navrženy strategické cíle s návrhy na opatření. V závěru mé práce jsou projekty, které mají pomoci k rozvoji města.
dc.format 91 s. (21086 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Program rozvoje cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject město Valašské Klobouky cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategie a cíle rozvoje cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject Development programme en
dc.subject Socioeconomic analysis en
dc.subject The town of Valašské Klobouky en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Strategy and development objectives en
dc.subject Catalogue of projects en
dc.title Strategie rozvoje města Valašské Klobouky
dc.title.alternative Development Strategy of the Valašské Klobouky Town
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Švach, Karel
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor thesis is Development strategy of the town of Valašské Klobouky. The aim of the thesis is to make socioeconomic analysis of the town, its evaluation and making a suggestion of strategic objectives for the further development of the town. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the importance and creation of strategic documents, preparation and implementation of SWOT analysis and it defines the basic concepts related to municipalities. The practical part includes the socioeconomic analysis of the town and SWOT analysis, on the basis of which I make a suggestion of strategic objectives with proposals for measures. At the end of my work there are the projects which should contribute to the development of the town.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35424
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
kovaříková_2014_dp.pdf 2.048Mb PDF View/Open
kovaříková_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
kovaříková_2014_op.pdf 125.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account