Analýza konkurenceschopnosti firmy DECRO BZENEC, spol. s r.o

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti firmy DECRO BZENEC, spol. s r.o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan
dc.contributor.author Hrabec, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:20Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:20Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29396
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na konkurenceschopnost společnosti DECRO BZENEC, spol. s r.o. Teoretická část se zabývá definováním pojmů konkurence a konkurenceschopnost. Dále jsou zde popsány jednotlivé analýzy marketingového prostředí, kterými jsou analýza makrookolí, analýza mikrookolí a analýzy vnějšího prostředí podniku. V závěru teoretické části je věnována kapitola dalším analytickým nástrojům. V praktické části je představena společnost DERO BZENEC, spol. s r.o. spolu s jejími hlavními konkurenty. Je zde popsána konkurenční strategie a konkurenční výhoda společnosti. Stěžejní jsou části analýzy konkurenceschopnosti a marketingového výzkumu, díky kterým jsou navrhnuta opatření na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti DECRO BZENEC, spol. s r.o.
dc.format 76 s. (109 513 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterova analýza pěti konkurenčních sil cs
dc.subject Competition en
dc.subject Competitiveness en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.subject PEST Analysis en
dc.subject Porter's Five Forces Analysis en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti firmy DECRO BZENEC, spol. s r.o
dc.title.alternative Analysis of Competitiveness of The Company DECRO BZENEC, spol. s r.o
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kloudová, Jitka
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis is focused on the competitiveness of the company DECRO BZENEC Ltd. Theoretical part defines the concepts of competition and competitiveness. Later on thesis describes the analysis of the marketing environment, namely analysis of macro environment, analysis of micro environment and analysis of the external business environment. At the end is theoretical part devoted to other analysis tools. The practical part presents the company DECRO BZENEC Ltd. and main competitors. Thesis describes the competitive strategy and competitive advantage of the company. Main parts are competitiveness analysis and marketing research. Based on the results of the analysis, the last part of this thesis suggests provisions for improvement of the company's competitiveness.
dc.description.department Ústav ekonomie
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35427
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
hrabec_2014_dp.pdf 1.867Mb PDF View/Open
hrabec_2014_vp.doc 131Kb Microsoft Word View/Open
hrabec_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account