Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě ELKO EP, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě ELKO EP, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vránová, Šárka cs
dc.contributor.author Bulíčková, Dagmar cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:19:16Z
dc.date.available 2010-07-13T11:19:16Z
dc.date.issued 2005-12-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/293
dc.description.abstract Cílem této práce je navrhnout a doporučit možnosti ke zlepšení hospodaření se zásobami ve firmě ELKO EP a podle poznatků zjištěných z analýzy dodavatelů doporučit toho nejvhodnějšího. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky z oblasti zásob, jejich členění, řízení, ukazatele a také výběr a hodnocení dodavatelů. Analytická část představuje profil společnosti, členění jejich zásob a seznamuje s postupem při řízení zásob. Dále pak pohyb a stav jednotlivých zásob na skladě za určité období, výpočet odhadu jejich budoucí spotřeby a v závěru této části je hodnocení výběru aktuálního a alternativních dodavatelů a doporučení pro budoucí rozhodování. cs
dc.format 56 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4587091 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject Zásoby cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject pohyb zásob cs
dc.subject analýza cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject dodavatelé cs
dc.subject doporučit cs
dc.subject Stocks en
dc.subject managing of stocks en
dc.subject movement of stocks en
dc.subject analysis en
dc.subject evaluation en
dc.subject suppliers en
dc.subject recommend en
dc.title Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě ELKO EP, s.r.o. cs
dc.title.alternative Solution of problems concerning managing of stocks in the ELKO EP company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2006-01-18 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my thesis is to put out and recommend possibilities to improve managing of stock in the ELKO EP company and thanks to knowledges, which was founded out from the analyses of suppliers recommend the most suitable. First part of my work is target on teoretical knowledges from the area of stocks, their dividing, managing, needles and also choosing and evaluation of suppliers. Analytic part present the profile of company, dividing of their stocks and inform us about process of managing stocks. Then stages and moves of stocks on the stock room through certain period, calculation of estimation their future usage and at the end of this part is evaluation of selection the actual and alternative suppliers and recommending for making decisions in the future. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2463
dc.date.assigned 2005-10-07 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bulíčková_2006_bp.pdfBlocked 4.374Mb PDF View/Open
bulíčková_2006_vp.pdf 238.5Kb PDF View/Open
bulíčková_2006_op.pdf 404.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account