Analýza návštěvnosti kina Nadsklepí v Kroměříži

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza návštěvnosti kina Nadsklepí v Kroměříži

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáková, Monika
dc.contributor.author Pražan, Václav
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:22Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:22Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29401
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je analýza návštěvnosti kina Nadsklepí v Kroměříži, která byla provedena pomocí dotazníkového šetření. Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to z části teoretické a praktické. Teoretická část řeší problematiku neziskového sektoru, neziskových organizací, kultury v České republice, kinematografie a marketingu neziskových organizací. V praktické části je nejdříve představeno kino a dále následuje část zaměřená na rekonstrukci, zdroje financování, vybrané ukazatele a návštěvnost kina. Zjištěné informace jsou shrnuty ve SWOT analýze. V závěru bakalářské práce jsou navrhnuta doporučení, která by mohla vést ke zvýšení návštěvnosti této organizace.
dc.format 68 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject kinematografie cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject non - profit organization en
dc.subject allowance organization en
dc.subject cinematography en
dc.subject marketing of services en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject questionnaire survey en
dc.title Analýza návštěvnosti kina Nadsklepí v Kroměříži
dc.title.alternative Analysis of Attendance of the Nadsklepí Cinema in Kroměříž
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kloudová, Jitka
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The object of this bachelor thesis is the Analysis of attendance of the Nadsklepí cinema in Kroměříž which was conducted by a questionnaire survey. This thesis consists of two parts - the theoretical and the practical one. The theoretical part deals with the issue of non - profit sector, non - profit organization, culture in the Czech Republic, cinematography and the marketing of non - profit organizations. The practical part includes introduction of the cinema itself and followed by a part focused on its reconstruction, funding sources, selected indicators and on the cinema attendance. Discovered information is summarized in the SWOT analysis. In the conclusion of this bachelor thesis are proposed recommendations which could lead to increasing attendance of this organization.
dc.description.department Ústav ekonomie
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35433
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
pražan_2014_dp.pdf 2.150Mb PDF View/Open
pražan_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
pražan_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account