Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobeš, Kamil
dc.contributor.author Žvátorová, Helena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:23Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:23Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29404
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem podpory prodeje. Cílem je analyzovat podporu prodeje výrobků firmy MANUS Prostějov spol., s.r.o. V první části jsou zpracována teoretická fakta vztahující se k danému tématu. V praktické části je na úvod popsána společnost a její základní ukazatele. Dále jsou provedeny k analýze firmy nástroje SWOT a PEST analýzy. Částí práce je také dotazníkové šetření a jeho následné vyhodnocení. Na závěr práce obsahuje závěrečná doporučení pro firmu, která vyplývají z provedených analýz a šetření.
dc.format 70 s. (95 722 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject Propagace cs
dc.subject Podpora prodeje cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject Propagation en
dc.subject Sales promotion en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
dc.title.alternative Sales Promotion Analysis of Selected Products for Persons with Reduced Mobility and Orientation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kloudová, Jitka
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated My bachelor deals with the topic of " Sales promotion". The aim is to analyse the support of trade of the products of the company MANUS Prostějov spol., s.r.o. In the first part there are theoretical facts related to the given topic. In the practical part, in the introduction there is the description of the company and its indexes. Further on there is the analysis of the company made by the SWOT and PEST analysis. Included to this bachelor there is a questionnaire and its following evaluation. To conclude my bachelor there are final recommendations for the company, which uprise from the carried out analysis and investigations.
dc.description.department Ústav ekonomie
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35436
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
žvátorová_2014_dp.pdf 1.487Mb PDF View/Open
žvátorová_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
žvátorová_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account