Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Walderová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:05:32Z
dc.date.available 2012-05-18T23:00:27Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2940
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá etikou českého podnikatelského prostředí. V teoretické části jsou popsány směry v oblasti etiky a odpovědnosti firem, vývoj etiky v České republice, příklady výzkumu etického prostředí v České republice, metody a nástroje podnikatelské etiky a instituce věnující se problematice podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti firem. Praktická část této bakalářské práce se pak zabývá povědomím české podnikatelské společnosti o přínosech i nevýhodách etického a odpovědného chování v podnikání a o využití metod a nástrojů podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti v praxi. Závě-rem práce je shrnutí dané problematiky a doporučení k vytvoření etického prostředí v kon-krétní české firmě a obecně českém podnikatelském prostředí. cs
dc.format 66 cs
dc.format.extent 395087 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012
dc.subject Podnikatelská etika cs
dc.subject společenská odpovědnost firem cs
dc.subject metody cs
dc.subject nástroje cs
dc.subject Business Ethics en
dc.subject Corporate social responsibility en
dc.subject methods en
dc.subject tools en
dc.title Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském prostředí cs
dc.title.alternative Aplication of methods and tools of business ethics in czech business environment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dytrt, Zdeněk
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.description.abstract-translated Bachelor work is dealing with ethics in Czech business environment. In theoretical part there are described the streams of ethics and responsibility of companies, the development of ethics in the Czech republic, the examples of researches of ethics environment in the Czech republic, methods and tools of business ethics and institution which are devoted to the questions of business ethics and social responsibility of companies. Practical part of this work is then devoted to the awareness of Czech business society about its benefits and disadvantages of ethic and responsible behavior in business and to the usage of methods and tools of business ethics and social responsibility in life. In conclusion there is the summary of matter and the recommendation how to create ethics environment in actual Czech company and Czech business society, in general. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5766
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
walderová_2007_bp.pdfBlocked 385.8Kb PDF View/Open
walderová_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
walderová_2007_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account