Analýza marketingové komunikace internetového obchodu Elegro.cz

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace internetového obchodu Elegro.cz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobeš, Kamil
dc.contributor.author Kartáková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:25Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:25Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29410
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována analýze marketingové komunikace internetového ob-chodu Elegro.cz. Hlavním cílem této práce je analýza současného stavu marketingové komunikace, postavení na trhu prodeje elektroniky a identifikace příležitostí v získávání nových zákazníků. Práce je zaměřena na efektivní komunikaci a komunikační strategii doplněnou o prvky eMarketingu. Výstupem praktické části je analýza komunikačních prvků obchodu, SWOT analýza, PEST analýza a marketingový výzkum zaměřený na marketingovou komunikaci. Na základě těchto výsledků budou navržena doporučení a návrhy na zlepšení.
dc.format 73 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject eMarketing cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject elements of eMarketing en
dc.subject marketing research en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Analýza marketingové komunikace internetového obchodu Elegro.cz
dc.title.alternative Analysis of Marketing Communication of the Online Shop Elegro.cz
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kramoliš, Jan
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dedicated to an analysis of the marketing communication of internet shop Elegro.cz. The main goal of this thesis is to analyse the current situation of marketing communication and the position on electronics market, and to identificate opportunities in getting new customers. The thesis aims at the sphere of effective communication and communication strategy, complemented by elements of eMarketing. The output of the practical part is an analysis of communication elements of the given shop, SWOT analysis, PEST analysis and marketing research focused on marketing communication. Based on these results, recommendations and suggestions of improvement are proposed.
dc.description.department Ústav ekonomie
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35444
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
kartáková_2014_dp.pdf 4.220Mb PDF View/Open
kartáková_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
kartáková_2014_op.doc 131.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account