Prevence rizik ve vybrané firmě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence rizik ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Vladimír
dc.contributor.author Umlaufová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:26Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:26Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29414
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce "Prevence rizik ve vybrané firmě" je získat poznatky o rizicích, která se mohou ve firmě vyskytnout, a o užitých preventivních opatřeních. A dále poskytnout návrh na zlepšení. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z oblasti prevence rizik, dále prevence rizik, analýza rizik, identifikace a kvalifikace nebezpečí a v neposlední řadě také metody pro stanovení a posuzování rizik. V praktické části je charakterizována firma, její management rizika s následnou SWOT analýzou. Dále proběhlo dotazníkové šetření, které bylo také vyhodnoceno SWOT analýzou. Na závěr jsou uvedeny získané poznatky s návrhem na zlepšení.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prevence rizik cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject identifikace a kvalifikace nebezpečí cs
dc.subject metody pro stanovení a posuzování rizik cs
dc.subject risk prevention en
dc.subject risk analysis en
dc.subject safety and protection at work en
dc.subject hazard identification and qualification en
dc.subject methods for an determination and an assessment of the risks en
dc.title Prevence rizik ve vybrané firmě
dc.title.alternative Prevention of Risks in the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hart, Martin
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The aim of my thesis: "Risk prevention in the selected company" is to gain knowledge of the risks that may occur in the company and what preventive measures are used. There is a further point to provide the suggestion for improvement. In the theoretical part there are mentioned basic concepts of the area of risk prevention as well as risk prevention, risk analysis, hazard identification and qualification and last but not least methods for an identification and an assessment of the risks. The practical part defines the company, its risk management with a subsequent SWOT analysis. Moreover, a questionnaire survey was carried out and evaluated by SWOT analy-sis. Finally, there is mentioned gained knowledge with the suggestion for improvement.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 35450
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
umlaufová_2014_dp.pdf 1.857Mb PDF View/Open
umlaufová_2014_vp.pdf 160.9Kb PDF View/Open
umlaufová_2014_op.pdf 163.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account