Finanční analýza firmy Bajusz

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza firmy Bajusz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polách, Jiří
dc.contributor.author Bajusz, Marek
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:26Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:26Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29416
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku finanční analýzy. Jejím hlavním cílem je zanalyzovat finanční zdraví firmy Bajusz v letech 2010 2013 a následně navrhnout opatření pro zlepšení situace do budoucna. Práce je rozdělena do dvou základních oblastí teoretické a praktické. Teoretická část je vypracována formou literární rešerše na téma finanční analýza, její zdroje, uživatelé, metody a ukazatele. Ve druhé části práce je nejprve představena analyzovaná firma, poté je provedena samotná finanční analýza. Závěr bakalářské práce je věnován návrhům a doporučením.
dc.format 93 s. (142 029 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial statements en
dc.subject absoulte index figures en
dc.subject defferential indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject summary index en
dc.title Finanční analýza firmy Bajusz
dc.title.alternative Financial Analysis of the Bajusz Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chmelař, Lukáš
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is focused on financial analysis. Its main objective is to analyze the financial health of the company Bajusz in the years 2010 - 2013 and then to suggest the steps to improve the situation in the future. The work is divided into two main areas, theoretical and practical. The theoretical part is written in the form of a literature review on financial analysis, its resources, users, methods and indicators. The second part of the paper first introduces the analyzed company, further it presents the financial analysis itself. The final conclusion of the thesis is devoted to proposals and recommendations.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35452
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
bajusz_2014_dp.pdf 1.835Mb PDF View/Open
bajusz_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
bajusz_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account