Analýza nákladového řízení ve společnosti HRATES, a.s. a návrh efektivnějšího řízení nákladů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza nákladového řízení ve společnosti HRATES, a.s. a návrh efektivnějšího řízení nákladů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Nesrstová, Vladimíra
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:05:49Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2941
dc.description.abstract V bakalářské práci analyzuji nákladové řízení společnosti HRATES, a.s. V teoretické části popisuji náklady na základě poznatků získaných z dostupných informačních zdrojů. Praktickou část zaměřuji na společnost HRATES, a.s. Po stručném představení pokračuji analýzou podkladů získaných od vedení společnosti. Zabývám se způsobem evidence nákladů, jejich rozčleněním a použitými kalkulačními metodami. Zhodnotím skutečné náklady vybraného období a ziskovost zakázek Závěrem navrhuji opatření k efektivnějšímu řízení nákladů. cs
dc.format 70 s., 11 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1611855 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject náklady cs
dc.subject pojetí nákladů cs
dc.subject klasifikace nákladů cs
dc.subject evidence nákladů cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject druhy kalkulací cs
dc.subject kalkulační metody cs
dc.subject skutečné náklady cs
dc.subject cena cs
dc.subject costs en
dc.subject cost conception en
dc.subject cost classification en
dc.subject cost records en
dc.subject costing en
dc.subject costing kinds en
dc.subject costing methods en
dc.subject real costs en
dc.subject price en
dc.title Analýza nákladového řízení ve společnosti HRATES, a.s. a návrh efektivnějšího řízení nákladů cs
dc.title.alternative An Analysis of Cost Management of Company HRATES, Inc. And a Project for More Effective Cost Management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tučková, Zuzana
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated In my bachelor's thesis I analyse cost management of the joint-stock company HRATES. The theoretical part deals with costs based on the data acquired from publicly available sources on general. The practical part is focused on the company of HRATES. This part starts with a short presentation of the company and then I move on to analysis of the data acquired from the top management of the company. I talk about methods of cost records, their organisation and costing methods. The real costs in a selected period and probitalility of orders are evaluated. Lastly, I suggest measures leading to more effective cost management. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4258
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
nesrstová_2007_bp.pdfBlocked 1.537Mb PDF View/Open
nesrstová_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
nesrstová_2007_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account