Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polách, Jiří
dc.contributor.author Kaprál, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:28Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:28Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29422
dc.description.abstract Cílem této práce je přiblížit problematiku obchodování na forexovém trhu a doporučit vhodnou strategii začínajícímu obchodníkovi. V teoretické části jsem vycházel z literárních a internetových zdrojů zaměřených na problematiku obchodování na FX trhu. Představil jsem FX trh, popsal technickou a fundamentální analýzu, money management a psychologii obchodování. V praktické části jsem zanalyzoval devizový trh v České republice, navrhnul jsem vhodnou obchodní strategii a na závěr jsem tuto strategii vyhodnotil a doporučil možná opatření. Navrženou strategií se podařilo vložené prostředky zhodnotit o 5,2% během dvou měsíců.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject FOREX cs
dc.subject broker cs
dc.subject money management cs
dc.subject technická analýza cs
dc.subject fundamentální analýza cs
dc.subject psychologie obchodování cs
dc.subject klouzavý průměr cs
dc.subject spread cs
dc.subject obchodní strategie cs
dc.subject stop loss cs
dc.subject profit target cs
dc.subject FOREX en
dc.subject Broker en
dc.subject Money Management en
dc.subject Technical Analysis en
dc.subject Fundamental Analysis en
dc.subject Trading Psychology en
dc.subject Moving Average en
dc.subject Spread en
dc.subject Business Strategy en
dc.subject Stop Loss en
dc.subject Profit Target en
dc.title Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky
dc.title.alternative Analysis of the Foreign Exchange Market for the Novice Traders
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrubošová, Eva
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to describe the issue of trading in the Forex market and recom-mend appropriate strategy to beginning trader. In the theoretical part I drew from the litera-ture and web resources focused on the issue of trading on the Forex market. I introduced FX market, described the technical and fundamental analysis, money management and psychology of trading. In the practical part I analyzed the foreign exchange market in Czech Republic, suggested an appropriate business strategy and finally I evaluate this stra-tegy and recommended possible measures. By the proposed strategy it has been able to valorise embedded resources by 5.2% in two months.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35460
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
kaprál_2014_dp.pdf 1.437Mb PDF View/Open
kaprál_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
kaprál_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account