Vývoj reformy veřejné správy v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vývoj reformy veřejné správy v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš cs
dc.contributor.author Daněk, Ivo cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:06:15Z
dc.date.available 2010-07-14T20:06:15Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2942
dc.description.abstract Reforma veřejné správy je jedním z nejdůležitějších úkolů naší společnosti po roce 1989. Moje bakalářská práce si klade za cíl popsat vývoj procesů, které vedly k vytvoření nového územního uspořádání a taky k dosažení decentralizace, dekoncentrace a subsidiarity ve veřejné správě. Za nejdůležitější téma považuji vznik krajského zřízení a změny v uspořádání správy na mikroregionální úrovni. Těmto dvěma pilířům reformy se taky vě-nuji podrobněji. Zadané téma nejen popisuji, ale taky přináším podnětné názory zástupců veřejné správy, příklady z praxe, srovnání a v neposlední řadě taky vlastní hodnocení a myšlenky. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 2557282 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Reforma veřejné správy cs
dc.subject územní uspořádání cs
dc.subject decentralizace cs
dc.subject dekoncentrace cs
dc.subject subsidiarita cs
dc.subject krajské zřízení cs
dc.subject The reformation of public administration en
dc.subject the spatial disposition en
dc.subject decentralization en
dc.subject deconcentration en
dc.subject subsidiarity en
dc.subject the regional system en
dc.title Vývoj reformy veřejné správy v České republice cs
dc.title.alternative Progress of reform of public service in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří cs
dc.date.accepted 2007-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The reformation of public administration is one of the most important function of our soci-ety after 1989. My bachelor work proposes to describe the progress of the process that led to the creation of the new spatial disposition and achievement of decentralization, decon-centration and subsidiarity in public administration. I consider the creation of the regional system and revisions in the organization of public service at the microregional level as the most important theme. I also dwell on these two "pillars" of reform in detail. I describe and bring suggestive opinions of assistants of public service, examples from practices, confron-tation and not least my own evaluation and ideas on a given theme. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5746
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
daněk_2007_bp.pdf 2.438Mb PDF View/Open
daněk_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
daněk_2007_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account