Aplikace kolagenu do masných výrobků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace kolagenu do masných výrobků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gál, Robert
dc.contributor.author Brychtová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:36Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29447
dc.description.abstract Tato diplomová práce v teoretické části pojednává především o aplikaci různých forem kolagenu v potravinářství, lékařství a kosmetologii. Experiment se zabývá přídavky kolagenního hydrolyzátu do jemně mělněných masných výrobků. Je zkoumán jeho vliv na významné technologické vlastnosti, jako jsou ztráty vařením, pH, vaznost vody a texturní parametry tvrdost, tuhost, kohezivnost a gumovitost. První část experimentu je věnována přídavkům kolagenního hydrolyzátu od koncentrace 0,00 % do 2,00 % po kroku 0,25 %. V druhé části je zvolena kombinace dihydrogendifosforečnanu sodného přidávaného v konstantním množství 0,20 % a kolagenního hydrolyzátu přidávaného taktéž od 0,00 % do 2,00 % po kroku 0,25 %.
dc.format 63 + 10 s. (92 489 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kolagenní hydrolyzát cs
dc.subject dihydrogendifosforečnan sodný cs
dc.subject pH cs
dc.subject ztráty vařením cs
dc.subject vaznost vody cs
dc.subject texturní vlastnosti cs
dc.subject tvrdost cs
dc.subject tuhost cs
dc.subject kohezivnost cs
dc.subject gumovitost cs
dc.subject masný výrobek cs
dc.subject collagen hydrolyzate en
dc.subject disodium diphosphate en
dc.subject pH en
dc.subject cooking loss en
dc.subject water holding capacity en
dc.subject textural properties en
dc.subject hardness en
dc.subject toughness en
dc.subject cohesiveness en
dc.subject gumminess en
dc.subject meat product en
dc.title Aplikace kolagenu do masných výrobků
dc.title.alternative Application of Collagen in Meat Products
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Egner, Pavlína
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this thesis deals primarily with the application of various forms of collagen in food, medicine and cosmetology. The experimental part deals with additions of collagen hydrolyzate in finely minced meat products. The impact on significant technological properties, such as cooking loss, pH, water binding capacity and textural characteristics hardness, toughness, cohesiveness and gumminess is explored. The first part of the experiment deals with additions of collagen hydrolyzate in concentration range from 0,00 % (w/w) to 2,00 % (w/w) with the step of 0,25 % (w/w). For the second part is selected a combination of disodium diphosphate in constant concentration 0,20 % (w/w) and collagen hydrolyzate in concentration range 0,00 % (w/w) to 2,00 % (w/w) with the step of 0,25 % (w/w).
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35501
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
brychtová_2014_dp.pdf 1.869Mb PDF View/Open
brychtová_2014_vp.pdf 158.3Kb PDF View/Open
brychtová_2014_op.pdf 134.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account