Faktory ovlivňující účinnost antimikrobiálních pří-sad v kosmetických přípravcích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující účinnost antimikrobiálních pří-sad v kosmetických přípravcích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hauerlandová, Iva
dc.contributor.author Frolková, Iva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:36Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29448
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na přípravu modelových pleťových vod obsahující konzer-vanty a hodnocení jejich antimikrobních vlastností za různých podmínek. Teoretická část se zabývá kosmetickými přípravky, jejich kontaminací a možným výskytem mikroorganizmů ve výrobcích. Rovněž je zaměřena na vlivy vnějšího prostředí na mikroorganizmy, konzervační látky a faktory ovlivňující jejich výběr a hygienická pravidla výrobního závo-du. V praktické části byly připraveny vzorky pleťových vod s různou koncentrací konzer-vantu methylparabenu a propylparabenu v pH 5, 7, 8. Mikrobiologické hodnocení bylo prováděno na základě 28 denního zátěžového testu na bakteriích Staphylococcus aureus, Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa. Z výsledků vyplývá, že vyšší koncentrace konzervantu tj. 0,8% je účinnější než 0,4% koncentrace. Za nejlepší konzervant dle normy ČSN EN ISO 11930 by se dal považovat 0,8% methylparaben.
dc.format 82 s. (115 969)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kosmetické přípravky cs
dc.subject mikrobiologické hodnocení cs
dc.subject konzervační látky cs
dc.subject methylparaben cs
dc.subject propylparaben cs
dc.subject Staphylococcus aureus cs
dc.subject Escherichia coli cs
dc.subject Pseudomonas aeruginosa cs
dc.subject cosmetics en
dc.subject microbiological evaluation en
dc.subject preservatives en
dc.subject methylparaben en
dc.subject propylparaben en
dc.subject Staphylococcus aureus en
dc.subject Escherichia coli en
dc.subject Pseudomonas aeruginosa en
dc.title Faktory ovlivňující účinnost antimikrobiálních pří-sad v kosmetických přípravcích
dc.title.alternative Factors Influencing the Activity of Antimicrobial Ingredients in Cosmetic Products
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Buňková, Leona
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated The Diploma thesis is focusing on preparation of model lotion containing preservatives and on evaluation of their antimicrobic properties subject to different conditions. The theoreti-cal part occupies with cosmetics, their contamination and a possible presence of microor-ganism in product. The thesis also focuses on influences of external environment on microorganism, preservatives and some factors influencing their choice and hygienic ruler of a production faktory. In the practical part, there were prepared samples of some lotion with different concentration of preservatives methylparaben and propylparaben in pH 5, 7, 8. The microbiological evaluation was done on the basis of 28 day exercise test on bakteria Staphylococcus aureus, Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa. Result shows that the higher concentration of preservative i.e. 0,8% is more effective than 0,4% of concentration. The best preservative according to the norm ČSN EN ISO 11930 is considered 0,8% me-thylparaben.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35502
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
frolková_2014_dp.pdf 1.857Mb PDF View/Open
frolková_2014_vp.pdf 220.4Kb PDF View/Open
frolková_2014_op.pdf 160.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account