Monoacylglyceroly jako antimikrobiální přísady v kosmetických přípravcích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Monoacylglyceroly jako antimikrobiální přísady v kosmetických přípravcích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hauerlandová, Iva
dc.contributor.author Fridrichová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:37Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:37Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29449
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce je zaměřena na antimikrobní účinky netradičních antimikro-biálních přísad v kosmetických prostředcích. Jako netradiční antimikrobní přísady byly studovány monoacylglyceroly, konkrétně MAG kyseliny kaprinové (MAGC10:0), MAG kyseliny undekanové (MAGC11:0) a MAG kyseliny laurové (MAGC12:0). Pro srovnání byly testovány také dvě běţně pouţívané syntetické konzervační látky, methylparaben a propyl-paraben. Ke stanovení účinnosti konzervace slouţil 28 denní zátěţový test, a jako doplňu-jící metoda také měření optické denzity. Indikátorové mikroorganizmy představovaly gramnegativní bakterie Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a grampozitivní bakte-rie Staphylococcus aureus subsp. aureus. Z monoacylglycerolů vykazovaly nejlepší antimikrobní účinky MAG kyseliny undekanové (MAGC11:0) a MAG kyseliny laurové (MAGC12:0). Parabeny měli obecně lepší antimikrobi-ální účinky neţ monoacylglyceroly.
dc.format 99 s. (143 500 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject monoacylglyceroly cs
dc.subject parabeny cs
dc.subject kosmetické přípravky cs
dc.subject antimikrobiální akti-vita cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject monoacylglycerols en
dc.subject parabens en
dc.subject cosmetic preparations en
dc.subject antimicrobial activity en
dc.subject bacteria en
dc.title Monoacylglyceroly jako antimikrobiální přísady v kosmetických přípravcích
dc.title.alternative Monoacylglycerols as Antimicrobial Ingredients in Cosmetic Products
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Buňková, Leona
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on antimicrobial effects of untraditional antimicrobial in-gredients in cosmetic preparations. As untraditional antimicrobial ingredient monoacylgly-cerols were studied, particularly MAG of capric acid (MAGC10:0), MAG of undecane acid (MAGC11:0) and MAG of lauric acid (MAGC12:0). To make a comparison two commonly used synthetic preserving agents, methylparaben and propylparaben, were tested. Twenty-eight day challenge test to state the impact of preservation was made, and as a supplement method also the optical density measurement. Indicator microorganisms were represented by Gram-negative bacteria Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus subsp. aureus. The best antimicrobial effects of monoacylglycerols were analysed at MAG undecane acid (MAGC11:0) and at lauric acid (MAGC12:0). The antimicrobial effects of parabens were ge-nerally better than these of monoacylglycerol.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35503
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
fridrichová_2014_dp.pdf 2.702Mb PDF View/Open
fridrichová_2014_vp.pdf 219.4Kb PDF View/Open
fridrichová_2014_op.pdf 161.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account