Analýza finančních rizik v podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza finančních rizik v podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Malinová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:37Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:37Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29451
dc.description.abstract Předmětem pro zpracování bakalářské práce je téma: "Analýza finančních rizik v podniku". Práce je rozdělila do dvou částí. Teoretická část popisuje finanční analýzu a pojednání o finančních rizicích. V praktické části je představen podnik a je provedena finanční analýza na podnik Evektor spol. s.r.o. pomocí nejčastějších metod, které se zabývají rozborem finanční situace firmy, a je provedena vnější a vnitřní analýza podniku. Na základě provedených analýz jsou navržena opatření ke zlepšení stavu podniku.
dc.format 96 096
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční rizika cs
dc.subject platební neschopnost cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject poměrový ukazatele cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject financial risk en
dc.subject insolvency en
dc.subject financial analysis en
dc.subject ratios absolute indicators en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza finančních rizik v podniku
dc.title.alternative Financial Risks Analysis in a Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefčík, Vladimír
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor thesis topic is "Analysis of financial risks in the enterprise." The work is divided into two parts. The theoretical part describes the financial analysis and discussion of the financial risks. In the practical part is described the company and a financial analysis of the company Evektor spol., which used the most common methods of dealing with the analysis of the financial situation of the company, and is made of external and internal analysis of the company. Based on the analysis are proposed measures to improve the status of the company.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 35505
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
malinová_2014_dp.pdf 1.937Mb PDF View/Open
malinová_2014_vp.pdf 118.0Kb PDF View/Open
malinová_2014_op.pdf 163.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account