Problematika ochrany obyvatel v obci Nedachlebice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika ochrany obyvatel v obci Nedachlebice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Hořínková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:38Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:38Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29453
dc.description.abstract Předmětem mojí bakalářské práce na téma "Problematika ochrany obyvatel v obci Neda-chlebice" je zaměření se na skutečnosti, které mohou ohrozit majetek, zdraví, nebo život občanům v této obci. Nejenom velká města s hustým osídlením si zaslouží v této oblasti pozornost. Je důležité věnovat stejnou pozornost i malým obcím s nízkým počtem obyvatel. I zde dochází k přírodním kalamitám, haváriím a škodám na majetku, zdraví i životech. Největší pravděpodobnost ohrožení v obci Nedachlebice představují záplavy a povodně, proto se v mojí práci budu věnovat této problematice. V teoretické části bakalářské práce přibližuji historický vývoj v oblasti ochrany obyvatelstva, seznamuji s touto oblastí z po-hledu různých mimořádných událostí a mapuji aktuálně platnou legislativu. V praktické části bakalářské práce jsem provedla analýzu hrozeb a rizik v obci Nedachlebice se zamě-řením na povodně a zaktualizovala povodňový plán.
dc.format 68 s. (13 085 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ochrana obyvatel cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject povodeň cs
dc.subject povodňový plán cs
dc.subject opatření cs
dc.subject protect people en
dc.subject extraordinary event en
dc.subject flood en
dc.subject flood plan en
dc.subject measures en
dc.title Problematika ochrany obyvatel v obci Nedachlebice
dc.title.alternative The Issue of Population Protection in the Village Nedachlebice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Miroslav
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The subject of my bachelor thesis "The issue of protection of the population in the village of Nedachlebice" is to focus on facts that may endanger the property, health, or life ob-Canute in this village. Not only large cities with dense population deserves in this area for attention. It is important to focus on a small village with a small population. Even here there are natural disasters, accidents and damage to property, health and life. The greatest probability of threat in the village Nedachlebice represent the floods and floods, therefore I will focus my work on this issue. The theoretical part of the thesis is approaching its histor-ical development in the field of population, familiar with this area in terms of various extra-ordinary events and maps the valid laws. The practical part of the thesis will focus on the risk of flooding and updating of the plan in the village Nedachlebice.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 35507
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
hořínková_2014_dp.pdf 1.754Mb PDF View/Open
hořínková_2014_vp.pdf 43.48Kb PDF View/Open
hořínková_2014_op.pdf 189.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account