Vliv typu zrajícího obalu na změny vybraných ukazatelů přírodního sýra holandského typu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv typu zrajícího obalu na změny vybraných ukazatelů přírodního sýra holandského typu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňka, František
dc.contributor.author Špunarová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:38Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:38Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29456
dc.description.abstract Cílem této práce bylo sledování vlivu typu zracího obalu na změny vybraných ukazatelů přírodního sýra. V laboratorních podmínkách byly vyrobeny modelové přírodní sýry holandského typu, které byly zabaleny do tří typů zracích obalů. V průběhu zrání byly sledovány hmotnostní ztráty, texturní parametry a obsah biogenních aminů. Z výsledků pokusu bylo prokázáno, že použité typy zracích obalů ovlivňují vybrané ukazatele sýra holandského typu. Největší hmotnostní ztráty, které se zvyšovaly úměrně s dobou zrání, byly prokázány použitím zracího obalu z polymerních hmot. Z texturních vlastností byly největší rozdíly sledovány u tvrdosti, přičemž nejvyšších hodnot se dosahovalo u sýrů balených do polymerního nátěru. U sýrů balených do smrštitelné fólie a sýrařského vosku byl zjištěn u tvrdosti zcela opačný trend. Nejvyšší celkové detekované množství u sledovaných biogenních aminů bylo ve vzorcích sýrů balených do smrštitelné fólie.
dc.format 91 (120 276)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sýry holandského typu cs
dc.subject zrací obal cs
dc.subject vybrané jakostní ukazatele cs
dc.subject Dutch type cheese en
dc.subject ripening rind en
dc.subject chosen quality parameters en
dc.title Vliv typu zrajícího obalu na změny vybraných ukazatelů přírodního sýra holandského typu
dc.title.alternative The Effect of Package Material on Changes of Selected Parameters of Dutch-type Cheese during Ripening
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Měřínská, Dagmar
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to observe the influence of the types of ripening rinds of natural cheese on the change of chosen parameters. Test cases of natural Dutch type cheese were produced under laboratory conditions which were covered in three different types of ripening rinds. During ripening, mass loss, texture parameters and content of biogenic amines were observed. From the results, it was proven that the used types of ripening rinds had an influence on the chosen parameters of Dutch type cheese. The largest mass loss, which increased proportionally with ripening time, was proven to be ripening rinds from polymer material. Concerning textural properties, the largest observed difference was hardness where the biggest value was achieved in cheese covered in a polymer coat. A complete opposite trend, relating to hardness, was observed with cheese covered in a contractible foil and curd wax. The largest total detectable amount of observed biogenic amines were in the samples of cheese covered with contractible foil.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35510
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
špunarová_2014_dp.pdf 2.539Mb PDF View/Open
špunarová_2014_vp.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open
špunarová_2014_op.doc 95Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account