Vliv přídavku síťovadla a technologických podmínek při síťování na vlastnosti kolagenních filmů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv přídavku síťovadla a technologických podmínek při síťování na vlastnosti kolagenních filmů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Ondříšková, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:38Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29457
dc.description.abstract Teoretická část práce se věnuje chemickým a fyzikálním způsobům síťování bílkovin, především kolagenu. Dále popisuje chitosan jako přírodní polymer, jeho možnost využití jako síťovadlo pro kolagen a metody určené k charakterizaci zesíťované kolagenní matrice. V experimentální části se sledoval vliv přídavku chitosanu a kombinace chitosanu s glutaraldehydem na vlastnosti kolagenních filmů. Bylo prokázáno, že výběr síťovadla respektive kombinace síťovadel a způsob technologického zpracování má výrazný vliv na vlastnosti kolagenních filmů.
dc.format 107
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject síťování bílkovin cs
dc.subject kolagen cs
dc.subject chitosan cs
dc.subject glutaraldehyd cs
dc.subject teplota smrštění cs
dc.subject bobtnání cs
dc.subject FTIR cs
dc.subject protein cross-linking en
dc.subject collagen en
dc.subject chitosan en
dc.subject glutaraldehyde en
dc.subject shrinkage temperature en
dc.subject swelling en
dc.subject FTIR en
dc.title Vliv přídavku síťovadla a technologických podmínek při síťování na vlastnosti kolagenních filmů
dc.title.alternative Influence of Addition of a Cross-linker and Technological Conditions of Cross-linking on Collagen Film Properties
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kasala, Juraj
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.date.vskp-available 2044-05-26
dc.description.abstract-translated The theoretical part is devoted to the chemical and physical methods of cross-linking proteins, primarily collagen. Furthermore, chitosan as a natural polymer is described and its possibility to use as a cross-linking agent for collagen. Methods for characterizing cross-linked collagen matrix are presented. In the experimental part the effect of addition of the chitosan and combination of chitosan and glutaraldehyde to the properties of collagen films were studied. It has been demonstrated that the selection of the cross-linker or combination of cross-linkers as well as technological conditions have significant influence on the properties of collagen films.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35511
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
ondříšková_2014_dp.pdfBlocked 4.460Mb PDF View/Open
ondříšková_2014_vp.pdf 66.81Kb PDF View/Open
ondříšková_2014_op.pdf 161.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account