Analýza konkurenceschopnosti firmy XY s.r.o. v oblasti přímého prodeje titanového nádobí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti firmy XY s.r.o. v oblasti přímého prodeje titanového nádobí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Molínek, David
dc.contributor.author Pálková, Leona
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:39Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:39Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29459
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti firmy XY s. r. o. v oblasti přímého prodeje titanového nádobí. Práce obsahuje teoretické zpracování základních pojmů týkajících se konkurence, popisu základních analýz a přímého prodeje. Druhá, praktická část, zahrnuje základní údaje o firmě, charakteristiku jejich produktů a analýzu konkurenceschopnosti, s využitím nástrojů SWOT analýzy, PEST analýzy a vyhodnocení dotazníku. Po vyhodnocení analýz byla navrhnuta možná opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti.
dc.format 69 s. (76 867 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject přímý prodej cs
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PESTanalysis en
dc.subject direct sale en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti firmy XY s.r.o. v oblasti přímého prodeje titanového nádobí
dc.title.alternative Analysis of Competitiveness of Company XY s.r.o. in the Field of Direct Sales of Titanium Utensils
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kusáková, Klára
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The focusof my thesisis ananalysis of the company´sXYLtd. competitivenessin direct sales oftitanium cookware. It includesa theoretical elaboration of basic conceptsrelated tocompetition, the descriptionof the basic analysisand also direct sales. The second, practical, partincludesbasicinformation about the company, the characteristics of their productsand a competitiveness analysis, using the tools ofSWOTanalysis, PESTanalysis anda questionnaire evaluation.After carrying out an evaluation of the analysis, possible measures to increase competitiveness were proposed.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35514
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
pálková_2014_dp.pdf 3.497Mb PDF View/Open
pálková_2014_vp.pdf 71.92Kb PDF View/Open
pálková_2014_op.pdf 71.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account