Ochrana obyvatelstva při živelních pohromách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ochrana obyvatelstva při živelních pohromách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Ivan
dc.contributor.author Bernardová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:41Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:41Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29469
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Ochrana obyvatelstva při živelních pohromách je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na historický vývoj ochrany obyvatelstva, platnou legislativu a pojmy ochrany obyvatelstva, dále na živelní pohromy se zaměřením na povodně. Praktická část se zabývá povodněmi v ORP Ústí nad Labem. Hodnotí současný stav protipovodňové ochrany na území ORP Ústí nad Labem. Na základě rozboru, zhodnocení a analýzy jsou zde uvedeny návrhy na zvýšení preventivních opatření a snížení protipovodňových škod.
dc.format 72 s. (70 032 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject povodeň cs
dc.subject živelní pohroma cs
dc.subject stupeň povodňové aktivity cs
dc.subject Ústí nad Labem cs
dc.subject Labe cs
dc.subject průtok cs
dc.subject protection of population en
dc.subject flood en
dc.subject natural disaster en
dc.subject flood stage en
dc.subject Ústí nad Labem en
dc.subject Labe en
dc.subject flow en
dc.title Ochrana obyvatelstva při živelních pohromách
dc.title.alternative Population Protection during Natural Disasters
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vičar, Dušan
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis titled Protecting the population for natural disasters is divided into two main parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on the historical development of protection of the population, the applicable legislation and the terms of protection of the population and below the natural disasters, focusing on floods. The practical part deals with floods in the district Ústí nad Labem. It assesses the current state flood protection in the district Ústí nad Labem. Based on the analysis, evaluation and analysis are presented proposals to increase preventive measures and reduction of flood damage.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 35528
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
bernardová_2014_dp.pdf 2.373Mb PDF View/Open
bernardová_2014_vp.pdf 97.16Kb PDF View/Open
bernardová_2014_op.pdf 162.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account