Finanční analýza podniku XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza podniku XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polách, Jiří
dc.contributor.author Varga, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:42Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29472
dc.description.abstract Cieľom tejto bakalárskej práce je spracovanie finančnej analýzy podniku XY, s.r.o. za roky 2010 2012. Celá práca je rozdelená na dve hlavné časti teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je zameraná na literárnu rešerš, ktorá charakterizuje finančnú analýzu a jej metódy. Praktická časť obsahuje analýzu jednotlivých ukazovateľov finančnej analýzy v rokoch 2010 2012. Hlavným zdrojom pre vypracovanie finančnej analýzy sú účtovné výkazy spoločnosti XY. V závere sú zhodnotené zistené výsledky, vrátane návrhov a odporúčaní pre zlepšenie finančnej situácie a pre ďalšiu činnosť spoločnosti.
dc.format 68 s. (94 430 znaků)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finančná analýza cs
dc.subject účtovné výkazy cs
dc.subject horizontálna analýza cs
dc.subject vertikálna analýza cs
dc.subject pomerové ukazovatele cs
dc.subject sústavy ukazovateľov cs
dc.subject súhrnné ukazovatele cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial statements en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject ratios en
dc.subject systems of indicators en
dc.subject summary indicators en
dc.title Finanční analýza podniku XY
dc.title.alternative Financial Analysis of the Company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chmelař, Lukáš
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to prepare financial analysis of the company XY, Ltd. for the years 2010 2012. The entire work is divided into two main parts theoretical and practical part. The theoretical part is focused on literature review, which characterizes the financial analysis and its methods. The practical part includes an analysis of indicators of financial analysis in the years 2010 2012. Main source of information for the financial analysis are financial statements of the company XY. The conclusion summarizes the evaluation of results including recommendations and proposals to improve the financial situation of the company and for its further activities.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35531
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
varga_2014_dp.pdf 3.053Mb PDF View/Open
varga_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
varga_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account