Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Kűchlerová, Marie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:45Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29480
dc.description.abstract Jak už napovídá samotný název bakalářské práce, bylo jejím cílem navrhnout řešení evidence dlouhodobého majetku s využitím informačního systému MBS Navision ve společnosti XY. V teoretické části bakalářské práce je popisován pojem dlouhodobý majetek v celé jeho šíři, a to z pohledu jak daňového tak účetního. To znamená, jsou objasněny vý-znamy takových pojmů, jako je dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný nebo neodpisovaný, dále pojmy zařazení majetku, jeho zhodnocení, vyřazení či odpis. V úvodu praktické části je představena společnost XY, její základní charakteristiky a je zde provedeno její ekonomické zhodnocení. Následuje popis struktury současné evidence dlouhodobého majetku. Konečně poslední kapitola praktické části se zabývá analýzou a návrhem řešení evidence majetku v informačním systému.
dc.format 89 s. (88 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dlouhodobý majetek cs
dc.subject zařazení cs
dc.subject zhodnocení cs
dc.subject účetní odpisy cs
dc.subject daňové odpisy cs
dc.subject vyřazení cs
dc.subject inventura cs
dc.subject fixed assets en
dc.subject acquisition en
dc.subject appreciation en
dc.subject book depreciation en
dc.subject TAX depreciation en
dc.subject disposal en
dc.subject inventory en
dc.title Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY
dc.title.alternative Use of the Information System MBS Navision for Fixed Assets Records in the XY Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šteker, Karel
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated As the name itself suggests the thesis, its goal was to design a solution evidence of fixed assets using the information system MBS Navision in company XY. The theoretical part of the thesis describes the concept of fixed assets in its breadth, from the perspective of both taxation and accounting. That is, are explained of the significance of such concepts as tangible and intangible fixed assets or fixed asset without depreciation, as well as the concepts of property acquisition, appreciation, disposal or depreciation. In the introduction to the practical part, the basic characteristics and economic evaluation of the company XY are made. The following is a description of the structure of the current records of fixed assets. Finally, the last chapter deals with the practical part of the analysis and design solu-tions to property records in information system.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35542
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
kűchlerová_2014_dp.pdf 2.195Mb PDF View/Open
kűchlerová_2014_vp.doc 126Kb Microsoft Word View/Open
kűchlerová_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account