Program rozvoje města Přerova se zaměřením na oblast lidských zdrojů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Přerova se zaměřením na oblast lidských zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Rakovská, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:07:21Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:12Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2948
dc.description.abstract Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala "Program rozvoje města Přerova se zaměřením na oblast lidských zdrojů". Práce analyzuje současný stav a jejím cílem je navrhnout strategické cíle rozvoje města v oblasti lidských zdrojů. V teoretické části jsou vysvětleny některé základní pojmy a dále je zde uvedeno, co je program rozvoje obce, co je jeho cílem. V praktické části je zpracována socioekonomická analýza města a její zhodnocení formou SWOT analýzy. Na základě SWOT analýzy jsou navrženy strategické cíle rozvoje, včetně návrhu opatření. Práce končí návrhem konkrétních projektů. cs
dc.format 110 s., 11 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 946166 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.01.2009
dc.subject Město Přerov cs
dc.subject program rozvoje města cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject návrh opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject strategický plán cs
dc.subject the town of Přerov en
dc.subject Development programme of the town en
dc.subject socioeconomic analyse en
dc.subject SWOT analyse en
dc.subject strategic aim en
dc.subject draft measures en
dc.subject catalogue of projects en
dc.subject strategic planning en
dc.subject strategic plan en
dc.title Program rozvoje města Přerova se zaměřením na oblast lidských zdrojů cs
dc.title.alternative Development programme of the town of Přerov intent on human source en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bakalík, Jiří
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated As a theme of my Bachelor thesis I have chosen "Development programme of the town of Přerov intent on human source". This thesis analyse present situation. Its aim is the proposition of the strategic aims of the development of the town in the area of human sources. In the theoretical part there are explained of some basic concepts and there is mentioned what development programme of the town is and what is the aim too. In the practical part there is processed socioeconomic analyse and its interpretation by way of SWOT analyse. On base of SWOT analyse are suggested the strategic aims of development included draft measures. This thesis ends by proposal catalogue of concrete projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4646
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rakovská_2007_bp.pdfBlocked 923.9Kb PDF View/Open
rakovská_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
rakovská_2007_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account