Konkursní řízení a insolvence v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Konkursní řízení a insolvence v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuderová, Eva
dc.contributor.author Švajdová, Barbora
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:48Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:48Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29490
dc.description.abstract Tato bakalářská práce na téma konkursní řízení a insolvence v České republice nejprve ve své teoretické části definuje pojem a obsah insolvenčního řízení, jeho zásady, pojem úpadku a účastníky řízení, přičemž důraz je kladen na postavení věřitele. Rovněž jsou vymezeny jednotlivé způsoby řešení úpadku. Blíže je definováno postavení věřitele v souvislosti s charakteristikou pohledávek, které jsou přihlašovány do insolvenčního řízení. Praktická část obsahuje analýzu vybrané společnosti a jejího postavení jako věřitele v insolvenčních řízeních vedených proti jejím dlužníkům a efektivitu insolvenčního řízení.
dc.format 77 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject úpadek cs
dc.subject insolvence cs
dc.subject konkurs cs
dc.subject dlužník cs
dc.subject věřitel cs
dc.subject pohledávka cs
dc.subject bankruptcy en
dc.subject insolvency en
dc.subject bankruptcy en
dc.subject debtor en
dc.subject creditor en
dc.subject debt en
dc.title Konkursní řízení a insolvence v České republice
dc.title.alternative Bankruptcy and Insolvency Proceedings in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Crhová, Zuzana
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis on the topic of bankruptcy and insolvency proceedings in the Czech Republic. In it´s first theoretical part it defines the concept and content of the insolvency proceedings, the principles, the concept of bankruptcy and parties to the proceedings, with an emphasis on the position of creditors. There are also defined different ways of resolving bankruptcy. There is closer definition of the position of creditors in the proceedings related to the characterization of claims that are filed in the insolvency proceedings. The practical part contains an analysis of the selected company and its position as a creditor in the insolvency proceedings against companys´debtors and effectiveness of insolvency proceedings.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35559
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
švajdová_2014_dp.pdf 2.845Mb PDF View/Open
švajdová_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
švajdová_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account