Analýza řízení lidských zdrojů v malé firmě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza řízení lidských zdrojů v malé firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana
dc.contributor.author Garczarzová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:51Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29498
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá řízením lidských zdrojů ve společnosti Akademie klasické homeopatie spol. s r.o. Hlavním cílem bylo analyzovat současný stav řízení lidských zdrojů v malém podniku a navrhnout doporučení pro zlepšení. V teoretické části je proveden literární průzkum. Praktická část se zabývá popisem společnosti. Byla zde provedena analýza současné situace, která byla vedena na základě strukturovaného rozhovoru s vlastníkem společnosti. Dále proběhlo dotazníkové šetření u zaměstnanců, které sloužilo jako podklad pro analýzu spokojenosti zaměstnanců. Z analýzy současného stavu, vyplynulo, že společnost má řízení lidských zdrojů na střední úrovni. Z analýzy spokojenosti zaměstnanců je zřejmé, že hlavní nedostatky se vyskytují v komunikaci se zaměstnanci a ve schopnosti řídit lidi. V závěru této části byla navržena doporučení. Bylo doporučeno zaměstnat personalistu a v oblasti komunikace a vedení lidí se zlepšovat prostřednictvím metody koučinku.
dc.format 101 s. (20 418 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject malá firma cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject zaměstnanecké výhody cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject human resource management en
dc.subject small business en
dc.subject employee assessment en
dc.subject rewards en
dc.subject employee benefits en
dc.subject work environment en
dc.title Analýza řízení lidských zdrojů v malé firmě
dc.title.alternative Analysis of Human Resource Management in Small Business
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the analysis of human resource management in a company Akademie klasické homeopatie spol. s r.o. The main objective was to analyze the current state of human resource management in a small business and make recommendations for improvement. The theoretical part contains a literature survey. The practical part deals with the description of the company. It contains an analysis of the current situation, which was conducted on the basis of a structured interview with the owner of the company. In addition, a survey of employees. Was carried out, which served as the basis for the analysis of employee satisfaction. The analysis of the current state of the company reveal that the company has a human resources management at the central level. From the analysis of employee satisfaction it is evident, that there are major shortcomings in communication with employees and the company´s ability to manage people. At the end of the analytical part recommendations are proposed employ a personnel officer and to improve communication and people management through coaching methods.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35577
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
garczarzová_2014_dp.pdf 2.012Mb PDF View/Open
garczarzová_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
garczarzová_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account