Analýza spokojenosti zaměstnanců firmy mmcité + a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti zaměstnanců firmy mmcité + a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Tomková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:54Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29506
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu spokojenosti zaměstnanců ve společnosti mmcité + a.s. Cílem teoretické části je zpracování teoretických poznatků z oblasti motivace, spokojenosti zaměstnanců, odměňování, zaměstnaneckých výhod a personálního rozvoje. Tím byla stanovena teoretická východiska pro praktickou část. Cílem praktické části je zpracovat analýzu týkající se současné spokojenosti zaměstnanců ve společnosti mmcité + a.s. Informace potřebné k této analýze jsou získány dotazníkovým průzkumem a rozhovory se zaměstnanci. Součástí bakalářské práce jsou také návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení současného stavu spokojenosti zaměstnanců ve společnosti mmcité + a.s.
dc.format 84 s. (147 613 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject spokojenost zaměstnanců cs
dc.subject motivace cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject zaměstnanecké výhody cs
dc.subject cafeteria systém cs
dc.subject employee satisfaction en
dc.subject motivation en
dc.subject remuneration en
dc.subject employee benefits en
dc.subject cafeteria system en
dc.title Analýza spokojenosti zaměstnanců firmy mmcité + a.s.
dc.title.alternative The Analysis of Employee Satisfaction in mmcité + a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Taraba, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the analysis of employee satisfaction in the company mmcité + Plc. The aim of a theoretical part is elaborating theoretical knowledge in the area of motivation, employee satisfaction, remuneration, employee benefits and personnel development. Thereby the theoretical background for the practical part was determined. The aim of the practical part is to elaborate the analysis regarding to current employee satisfaction in the company mmcité + Plc. Informations needed for this analysis are obtained by a questionnaire survey and interviews with the staff. The bachelor thesis also includes suggestions and recommendations to improve the current state of employee satisfaction in the company mmcité + Plc.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35589
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
tomková_2014_dp.pdf 2.647Mb PDF View/Open
tomková_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
tomková_2014_op.pdf 82.63Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account