Hmotná a nehmotná motivace firmy XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hmotná a nehmotná motivace firmy XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Fišer, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:54Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29507
dc.description.abstract Cíl této bakalářské práce je analýzy hmotné a nehmotné motivace firmy XY a doporučit návrhy na zlepšení současné situace. V teoretické části práce je zpracovaná literární rešerše z oblasti řízení lidských zdrojů a teorií motivace. V praktické části je analyzovaná hmotná a nehmotná motivace společnosti a spokojenost zaměstnanců společnosti. V závěru jsou uvedeny návrhy na zlepšení současné situace, které vychází z výsledků získaných z jednotlivých analýz.
dc.format 64 s. (78 309 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hmotná motivace cs
dc.subject nehmotná motivace cs
dc.subject teorie motivace cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject motivační systém cs
dc.subject spokojenost zaměstnanců cs
dc.subject material motivation en
dc.subject nonmaterial motivation en
dc.subject theory of motivation en
dc.subject remunerati-on en
dc.subject motivation system en
dc.subject employee satisfaction en
dc.title Hmotná a nehmotná motivace firmy XY
dc.title.alternative Tangible and Intangible Motivation of XY Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vydrová, Janka
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis is an analysis of both material and nonmaterial motivation of XY company and further suggestions for improving its current situation. The theoretical part of this thesis is a literary research in the area of management of human resources and theories of motivation. The practical part consists of the analysis of material and nonmaterial motivation of the company and the satisfaction of company's employees. At the end, there are suggestions for the improvement of the current situation, which concludes from the results of individual analyses. Keywords: material motivation, nonmaterial motivation, theory of motivation, remuneration, motivation system, employee satisfaction.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35593
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
fišer_2014_dp.pdf 2.784Mb PDF View/Open
fišer_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
fišer_2014_op.doc 130Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account