Zhodnocení finanční situace podniku XY s využitím finanční analýzy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení finanční situace podniku XY s využitím finanční analýzy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Horák, Daniel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:56Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29512
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy podniku XY za roky 2009 2012. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází z literární rešerše, která se zaměřuje na podstatu a význam finanční analýzy. Informuje o jejích základních metodách a postupech. Praktická část je ze začátku věnována přestavení společnosti. Následuje samotná finanční analýza podniku XY, která je zpracována pomocí účetních výkazů a interních informací společnosti. V závěru praktické části je na základě dosažených výsledků posouzeno finanční zdraví podniku a jsou navrhnuta doporučení ke zlepšení budoucího vývoje.
dc.format 65 s. (88 830 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject ukazatelé zadluženosti cs
dc.subject ukazatele likvidity cs
dc.subject ukazatelé rentability cs
dc.subject ukazatelé aktivity cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject Finacial analysis en
dc.subject account sheet en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject indebrednes ratios en
dc.subject liquidity ratios en
dc.subject profitability ratios en
dc.subject activity ratios en
dc.subject summary ratios en
dc.title Zhodnocení finanční situace podniku XY s využitím finanční analýzy
dc.title.alternative Financial Situation Assessment of a company XY based on Financial Analysis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to work out the financial analysis of a company XY per years 2009 2012. This bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is based on a research of literature, which is focused on substance and importance of the financial analysis. It provides information on its basic methods and procedures. The beginning of the practical part is dedicated to the introduction of the company. It is followed by the financial analysis of the company XY, which is processed by using financial statements and internal information of the company. At the end of the practical part is considered the financial health of the company based on the results obta-ined. Recommendations for improvemend its future developement are made.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35600
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
horák_2014_dp.pdf 2.295Mb PDF View/Open
horák_2014_vp.pdf 46.48Kb PDF View/Open
horák_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account